Skolstart ht 2015

skolstart

Jämtlands Gymnasium Bispgården

Åk 1 (EE, IN, IM & IMS) Torsdag 20 augusti kl. 9.30 Entrén
Åk 2 och 3 (EE, IN, IM & IMS) Måndag 24 augusti kl. 9.30 Entrén

Jämtlands Gymnasium Bräcke

Åk 1 (BA, EE, IM, VO) Torsdag 20 augusti kl. 8.45 Entrén
Åk 2 och 3 (BA, EE, IM, HV) Måndag 24 augusti kl. 8.45 Entrén

 

Jämtlands Gymnasium Fyrvalla

Åk 1 Torsdag 20 augusti kl. 10.00 Matsalen
Åk 2 och 3 Måndag 24 augusti kl. 10.00 Anslagna klassrum

Jämtlands Gymnasium Torsta

Åk 1 Torsdag 20 augusti kl. 10.00 A-salen
Åk 2 och 3 Måndag 24 augusti Enligt schema

Jämtlands Gymnasium Wargentin

Ingång från Regementsgatan

Åk 1 NIU Torsdag 20 augusti kl. 9.00 Maximum
Åk 1 BF, VO Torsdag 20 augusti kl. 9.00 Ekerwald
Åk 1 TE Torsdag 20 augusti kl. 10.00 Ekerwald
Åk 1 IMS Torsdag 20 augusti kl. 10.00 L407

Ingång från Rådhusgatan

Åk 1 SA, ES, HU Torsdag 20 augusti kl. 9.00 Aulan
Åk 1 EK, NA Torsdag 20 augusti kl. 10.00 Aulan
Åk 1 HT, RL, HV, HA Torsdag 20 augusti kl. 9.00 B321
Åk 1 IM Torsdag 20 augusti kl. 10.00 B321

 

Åk 2-3 Måndag 24 augusti kl. 9.00 Angivna salar

 

Gysär Åk 1-4, Nationella program Måndag 24 augusti kl. 10.00  Hus X
Gysär Åk 1-4, Individuella program Måndag 24 augusti kl.10.00 Hus J

Jämtlands Gymnasium Wången

Åk 1 Onsdag 19 augusti kl. 10.00 Aulan
Åk 2 och 3 Måndag 24 augusti kl. 10.00 Enligt schema