Skolstart

Bispgården

22/8 kl 09:30 Gymnasiet Åk 1
26/8 kl 09:30 Gymnasiet Åk 2 och 3
26/8 kl 10:00 Introduktionsprogrammen

Bräcke

22/8 kl 09:00 ÅK 1 och nya elever i åk 2 och nya elever på IM.
26/8 kl 08:40 Åk 2 och 3 och ”gamla” elever på IM.

Fyrvalla

22/8 kl 10:00 Åk 1  i Cafeterian
26/8 kl 10:00 Åk 2 på respektive program
26/8 kl 13:00 Åk 3 på respektive program

Torsta

22/8 kl. 10:00 Åk 1 i aulan
26/8 åk 2 och 3 enligt schema

Wargentin

22/8 Åk 1 enligt följande:

Kl. 08.15

Ekonomiprogrammet, Aulan


Kl. 09.00

Barn- och Fritidsprogrammet, C218
Naturvetenskapsprogrammet, Aulan
Teknikprogrammet, Aulan
Introduktionsprogrammet, Ekerwaldssalen


Kl. 10.00  

Nationell Idrottsutbildning NIU, Maximum
Samhällsvetenskapsprogrammet, Aulan
Estetiska programmet, Aulan
Humanistiska programmet, Aulan
Handel-och Adminstrationsprogrammet, Aulan
Vård- och Omsorgsprogrammet, Ekerwaldsalen
Hotell-och Turismprogrammet,Palmcrantzsalen
Hantverksprogrammet,Palmcrantzsalen
Restaurang- och Livsmedelsprogrammet, Palmcrantzsalen
Lärlingsklass, Palmcrantzsalen
Introduktionsprogrammet – språk (nya elever), N 221 Campus

Gymnasiesärskolans alla årskurser startar måndag 26/8 2019 (personligt brev skickas till åk 1)

26/8 Åk 2 och Åk 3 samt NIU Åk 2 – 4

Åk 2 kl 09.00-12.00 och Åk 3 kl 12.00-15.00 på nationella program på Wargentin. Info om salar på dörrarna.

NIU Åk 2 – 4 kl. 08.30 i Aulan.

Wången

22/8 kl 10.00 Åk 1 upprop i aulan

26/8 kl 8:30 Åk 2 enligt schema, åk 3 börjar läsåret med APL v. 35 – 38

Åre

22/8 kl 08:30 Åk 1 upprop i aulan   
26/8 kl 08:30 åk 2-4 upprop i aulan