Skolverkets filmer om gymnasieprogrammen

Skolverket har lanserat en ny hemsida för att hjälpa ungdomar genom gymnasievalet, www.gymnasieinfo.se.

Här finns information om alla 18 nationella program, introduktionsprogram och andra utbildningar, blandat med information om olika yrken och skolor i Sverige.

Samtidigt har de även släppt filmer om de nationella programmen som återfinns på respektive programs sida på Gymnasieinfo och på Skolverkets youtube sida http://www.youtube.com/statensskolverk
Inom kort kommer även en film om introduktionsprogram och gymnasievalet.