Stipendier på VO och EK

Stipendier till två undersköterskor på Vård och Omsorgsprogrammet Jämtlands Gymnasium, från Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond  våren 2017:

Nazer Amini För enorm  vilja och prestation under dessa tre år, med fantastiska vitsord från alla APL platser. Handledarna har tyckt att du är ett föredöme.

Sofie Strömqvist Din utvecklingskurva har gått rakt upp från år ett. Du har utmärkta studieresultat och är ett föredöme ute på alla APL platser.

 

På Ekonomiprogrammet Jämtlands Gymnasium belönades följande elever;

Eric Boström fick Persson Invests stipendium till en ung entreprenör.

Lina Åberg blev årets marknadsförare, stipendiet skänkt av Svenska Handelsbanken.

Linnea Carpenter erhöll Victors advokatbyrås stipendium till bästa juriststudent

Sofia Salomonsson fick Deloittes stipendium till årets redovisare.