Stipendieutdelning

Lisa Salvin och Matilda Weihs, Jämtlands Gymnasium, Wargentin, tilldelades fredagen innan jul Östersunds Zontaklubbs stipendium 2014-2015 för ett mycket intressant gymnasiearbete ”Fördjupad kunskap inom transformatorer och deras miljöpåverkan under tillverkning och användning”. I arbetet ingår dels att besöka Siemens fabrik i Linz, Österrike i slutet av oktober, dels att inspirera och sprida intresset hos framförallt yngre tjejer för naturvetenskapliga utbildningar. Arbetet ska även presenteras för Östersunds Zontaklubb under våren 2015. Stipendiesumman är 5000 kronor.

Zonta är ett världsomspännande nätverk för kvinnor, som har konsultativt status i FN. Zontas syfte är att förbättra kvinnans ställning i världen. Zonta bildades 1919 och finns idag i 67 länder och har 32 000 medlemmar. Östersunds Zontaklubb stöder genom stipendiet, som delas ut vartannat år, unga kvinnor i Jämtlands län i genomförandet av gymnasiearbetet i gymnasieskolans årskurs 3. Arbetet ska på ett tydligt sätt vara av karaktären att det stärker andra kvinnor eller upplevs som nytänkande inom något område. Stipendiet ska underlätta genomförandet och ska användas till en studieresa eller annat som behövs för att arbetet ska bli så bra och intressant som de sökande önskar.