Stora ismer små artister

Hur tänkte impressionisterna? Varför målade Cezanne som han gjorde? Vilka tankar styrde Kandinsky när han valde att börja måla abstrakt?

Bildesteterna i årskurs 2 på Estetiska programmets inriktning Bild och formgivning har byggt upp en utställning kring måleriets utveckling och har arbetat i samma anda som de moderna mästarna.

Eleverna har satt sig in i konststilar och konstnärernas tänkesätt och har utefter detta skapat egna motiv och uttryck. Motiven är nya, Sättet att måla är inspirerat men tanken kring varför man målat som man gjort är från 1800 – 1900 talets konstnärer.

Vernissage den 28 Maj kl 18.00 – 19.30 i Ahlbergshallen

affisch 2