Student 7 juni 2019

Bispgården OBS! Onsdag 5 juni

Kl 09.15 Studenterna minglar tillsammans med personalen.
Kl 10.15 Studenterna samlas i aulan för studentceremonin. Tal från rektor, betyg och stipendieutdelning.
Kl 11.00 Studenterna tågar ut ur skolan och möts av sina anhöriga.

Bräcke

Kl 10.30 Studentfotografering och återblickar.
Kl 11.00 Studenter och personal äter traditionsenlig lunch tillsammans.
Kl 13.00 Studenterna åker en tur runt i Bräcke i lövat fordon.
Kl 13.30 ca Studenterna återvänder till skolan där släkt och vänner är välkomna att ta emot ungdomarna.

Fyrvalla

KL 08.00 Mentorer och elever träffas på skolan. Ingen betygsutdelning i klassrummet, betyget skickas hem kommande vecka. Fotografering av klasserna mellan 8.00-9.30 enligt schema.
Kl 09.15 Samling i matsalen – vi bjuder på brunch.
Kl 10.15 Avfärd till kyrkan (i vår buss)
Kl 11.00 Avslutningen startar i stora kyrkan enligt särskilt program.
Ca Kl 12.15 är avslutningen klar och studenterna kommer klassvis ut på trappan i ordningen:  BA 16A, BA 16B, BA16C, BA 16D, EEDAT 16,  EEELT 16, EEENE 16, FT 16A, FT 16B, FT 16C, FTT 16E, FTT 16F, IN 16, VFKYL 16, VFVVS 16.

Anhöriga till avgångselev är välkomna att delta inne i kyrkan, i mån av plats.
Föräldrar/anhöriga:
Omedelbart efter att Ni emottagit Era studenter vill vi att Ni tillsammans letar Er bort från trappan upp mot Brunflovägen på planen mellan kyrkan och församlingshemmet – det kommer nya klasser hela tiden!

Wargentin

Kl 09.00 Samling i anslagna klassrum
Kl 10.00 Samling i Sporthallen
kl 11.30 Utmarsch från trappan enligt följande ordning:
BF16, EK16a, EK16b, EK16c, ESBIL/ESEST16, ESMUS16, GySär, HA16, HT16, HU16, HV16, NA16a, NA16b, NAI16, NIU15, NIU16:1, NIU16:2, RL16, SA16a, SA16b, SA16c, SA16d, SAI16, TE16a, TE16b, TE16c, VO16

Placering efter utgång:

Åre

Kl 09:30 Mingel i Cafeterian för studenterna
Kl 10:00 Studenterna tågar in i Röjsmohallen, där anhöriga och vänner sitter och väntar (Programmet innehåller den sedvanlig avslutningsceremoni under ca 1,5 timme med sång, rosor till studenterna, stipendieutdelning, studenttal och rektors tal till studenterna.)
Kl 11:30 Programmet klart i Röjsmohallen, studenterna går ner till skolan Kl. 12:00 Utsläpp från skolan!