Student- och skolavslutningar

bild_student_skolavslutning

Studentavslutning torsdag 5 juni 2014

Bräcke

12.00 Studentlunch i Restaurang Grytan
13.30 Elevernas körs i lövat ekipage genom Bräcke
14.00 Eleverna tas emot på skolans framsida

Fyrvalla

08.00 Samling med mentorer
08.00 Fotograferingen börjar
09.15 Brunch serveras i Sigges
10.15 Avfärd mot kyrkan i skolans buss
11.00 Gemensam avslutning i Stora kyrkan
12.00 Utgång från kyrkan

Palmcrantz – Gymnasiesärskolan

8.30 Samling i Stig Inn
10.00 Gemensam avslutning i aulan
11.30 Utmarsch från trappan vid idrottshallen

Palmcrantz

9.30 Samling med mentorer
10.00 Samling i aulan
11.00 Återsamling med mentorer
11.30 Klassvisa uttåg ur skolan via ”Student-rampen” vid idrottshallen

Torsta

10.00 Ås kyrka

Wargentin

9.00 Samling med mentorer
10.00 Samling i Sporthallen
11.30 Utmarsch från trappan mot Rådhusgatan. Beräknas pågå till kl. 12.15

10 kBSamlingsplatser efter utmarsch

Avslutning åk 1 och 2 torsdag 12 juni & fredag 13 juni 2014

Bräcke 13 juni

08.45 Samling i respektive klassrum. Åk 1, 2 och IM

Fyrvalla 12 juni

12.30 Åk 1 och 2

Palmcrantz – Aulan 13 juni

8.30 – 9.15 Gymnasieskolans åk 1 samt Gymnasiesärskolans år 1-3
9.30 – 10.15 Gymnasieskolans åk 2 och IMSPR

Torsta

Åk 1 och 2. De flesta elever har APL och avslutar sitt läsår där. Lantbruks- och hästelever avslutar läsåret på skolan.

Wargentin – Aulan 13 juni

9.00 Åk 1
10.00 Åk 2