Studie- och yrkesvägledare på utbildning

syvutbildning

Studie- och yrkesvägledarna vid Jämtlands Gymnasium Wargentin genomgår just nu utbildningen ”Kvalitet i studie- och yrkesvägledning” som är en del i Skolverkets satsning på kompetensutveckling inom studie- och yrkesvägledning. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en förståelse för begrepp som kvalitet, utveckling och utvärdering och avsikten är att starta ett utvecklingsarbete med fokus på skolans studie- och yrkesvägledning.

Föregående utbildningstillfälle genomfördes i Varberg där Mia Kvist, Elin Lundström, Marita Gustafsson, Erika Göransson och Helen Carlsson deltog. Fotot är från Varbergs Kallbadhus.