Tailored Biology

Dorota Mazurek  och Adam Schindele, elever på Naturvetenskapsprogrammet  har tack vare ett stipendium från Kungliga Vetenskapsakademien fått  möjligheten att under två dagar delta i symposiet Tailored Biology.

-”Symposiet arrangerades av organisationen Molecular Frontiers i Stockholm. Där fick vi lyssna på framstående forskare och nobelpristagare inom biologi och kemi med inriktning på genetik. De två dagarna av föreläsningar var inspirerande och lärorika och vi vill gärna uppmuntra framtida elever att öppna ögonen för forskarvärlden”.