TEMADAG LIVSSTIL

JGY Wargentin och Fyrvalla genomförde den 7 februari en tematisk dag inom ämnet Idrott & Hälsa om livsstilens betydelse, konsekvenser och påverkan på människors hälsa.

 Dagen hade förberetts under tidigare lektioner av idrottslärarna om begreppet hälsa. Efter en inledning mötte de 800 eleverna i årskurs 1 en panel för att ställa frågor (genom post-it lappar) och höra panelens tankar om olika hälsofrågor. Panelen bestod i år av representanter från Idrottsrörelsen, Polisen, Primärsjukvården, Kommersiella gym, Kommunal folkhälsochef, Uppsökande gruppen mfl. Camilla Göransson var moderator och fördelade det stora antalet frågeställningar. Drogproblematiken var ett område som berörde många.

 Eleverna delades sedan i mindre grupper för en intressant diskussion om träning, hälsoeffekter och kroppsideal efter att ha sett filmen ¨Träning och slappande¨. Mycket uppskattat var sedan Johan Öhmans föreläsning Självbild & kroppsideal-kosttillskott & doping. Dynamiskt fångade han eleverna i hur omvärlden formar oss och vilken fälla kosttillskott kan vara. Dagens uppgifter dokumenterades direkt och avslutade temadagen.

 Idrottslärarna