Temadag om stress tillsammans med Miun

miun_samverkan

Idag genomfördes en kort temadag om stress på Jämtlands Gymnasium Wargentin. Temadagen var ett inslag i den samverkan som sker med Mittuniversitetet, varifrån tre forskare föreläste om deras respektive forskningsområden. Medverkade gjorde delar av programmen Samhällsvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt NIU Idrottsprogrammet, som en del i deras undervisning i psykologi.

Tanja Bänziger föreläste om stress, vilka faktorer som orsakar stress och hur kunskapen om dessa kan användas för att minska stress.

Marie-France Larsson berättade om vilka studiemetoder och laborationer som används av avdelningen för Psykologi på Mittuniversitetet.

Ulrika Danielsson delade med sig av sin forskning inom ungdomar och riskbeteende i hur vi använder tekniken, där hon i ett internationellt nätverk av forskare studerar barn och ungdomar i 43 länder.