Välbesökt SYV-Symposium i Bräcke

syvsymposium

Tisdagen den 19 november hade Jämtlands Gymnasium Bräcke bjudit in studie- och yrkesvägledare från de närliggande länen. Sammanlagt samlades 21 studie- och yrkesvägledare som bland annat fick chansen att lära sig mer av branschernas krav på de utbildningar som finns i Bräcke samt resa till körgården i Bröckling för studiebesök.

SYV-symposiet kommer att bli ett årligt inslag i Bräcke där studie- och yrkesvägledare från Mellannorrland får träffas för fortbildning, nätverkande och erfarenhetsutbyte.