Välkommen på konsert!

Konsert med elever från Estet musik. Torsdag 16/2 kl 18.30 i X-huset på Wargentin (ingång från gården direkt in i X-huset nedanför sporthallen, två trappor upp).

Musik av bl a Bach, Händel och Peterson-Berger. Välkomna!