Du gör skillnad

Hammerstakub8bild_2

Jämtlands Gymnasium har under våren och hösten 2014 fokuserat på demokrati och supervalåret, som en del i det långsiktiga och kontinuerliga arbetet för att främja värdegrunden, mångfalden och demokrati. Under våren fick eleverna ta del av demokratidagar, föreläsare, workshops, politikerdebatt och EU-skolval. Hittills i höst har det arrangerats en valdebatt, demokratisk filmfestival samt Skolval 2014. Nu fortsätter demokrati- och värdegrundsarbetet med ett projekt under läsåret 2014/2015. Projektet består av två delar; externa föreläsare samt projektet ”Varje människa gör skillnad”.

Under innevarande läsår kommer Jämtlands Gymnasium Wargentin kommer att medverka i projektet ”Varje människa kan göra skillnad”. Bakom projektet står Friends och Raoul Wallenberg Academy. Syftet med projektet är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter, civilkurage, medmänsklighet samt att ge till följd att elever vågar göra skillnad.mms_img-505695886

Projektet syftar till att öka elevers kunskap om de mänskliga rättigheter elever i Sverige har med grund i att vet inte eleverna vilka rättigheter de har, då vet de inte när de eller andras rättigheter kränks.

Jämtlands Gymnasium har nu mottagit en verktygslåda med pedagogiskt arbetsmaterial med övningar och diskussionsmaterial inom berörda teman. Under februari månad kommer utvalda skolor få en kub i stål med måtten 3x3x3 meter. Denna ska användas som ett utställningsrum och fyllas med elevernas tolkningar av projektet. Kuben kommer att ha en specifik mänsklig rättighet skriven på utsidan som skolan har möjlighet att gestalta inuti. På Raoul Wallenberg-dagen den 27 augusti 2015 ställs kuberna ut i Stockholm. Även workshops, seminarier och nätverksträffar kommer att äga rum under projektets gång.

– Jämtlands Gymnasium har fått denna möjlighet tack vare engagemanget från två av våra lärare. Nu blir det intressant att se vilken kub vi får till Jämtland, säger förbundschefen Mikael Cederberg.

Drivande i projektet är Camilla Göransson, ämnesansvarig samhällskunskap, och Désirée Andersson Kuivala, ämnesansvarig historia.

Foto: Längst upp, Raoul Wallenberg Academy/Hammerstaskolan, Botkyrka. Till höger, Camilla Göransson