Världsaidsdagen

Syftet med världsaidsdagen är att öka medvetenheten om den globala epidemin av aids och HIV.

Denna dag instiftades 1988 av Världshälsoorganisationen (WHO) och infaller den 1:e december varje år.

Det finns flera olika vägar att gå för att hitta information om aids. En bra strategi är att börja med ett uppslagsverk som Nationalencyklopedin eller Encyklopedia Britannica för att få en inblick i ämnet och få tips på bra sökord att gå vidare med.

I läkartidningens arkiv kan du få information ur en läkares perspektiv och mycket kring problematiken kring aids/HIV. I FASS kan du få mer allmän information, symptom, behandling osv.

Ifrån olika uppsatsdatabaser som DIVA, Uppsatser.se och Uppsök kan du få vetenskapliga skrifter om ämnet samt intervjuer med personer som har är drabbade eller som jobbar med sjukdomen.