Wången utvecklar praktiken

Praktik.png-520x520Wången har beviljats pengar från Skolverket för att utveckla arbetet kring  gymnasieelevernas praktikperioder. Totalt har skolan fått 171 000 kronor.

– Möjligheten att göra praktik ute i olika hästverksamheter är en mycket viktig del i vår gymnasieutbildning och dessutom en väg ut i arbetslivet för våra ungdomar. Vi vet att många av dem får jobberbjudanden efter avslutad praktik. Det är glädjande att vi nu kan utveckla vårt arbete kring praktikverksamheten, säger Erik Holmer, rektor.

Praktik, eller arbetsplatsförlagt lärande APL, utgör 18 veckor av den totala gymnasietiden och förläggs ute i professionella hästverksamheter. Pengarna från Skolverket ska användas till att säkerställa att praktikvärdarna vet vad som förväntas av dem, vilka kunskaper eleverna ska förvärva under praktiken och Wången ska också utveckla sin egen dokumentation och uppföljning kring elevernas APL.

Konkurrensen om att få bidrag var hård; Skolverket fick in ansökningar på totalt 85 miljoner kronor och hade 50 miljoner kronor att fördela.

– Vi kör igång detta arbete omgående och redan under nästa läsår kommer våra praktikvärdar att märka av satsningen genom tätare besök och tydligare uppföljning från oss, säger Erik Holmer.

Just nu är årskurs tre på gymnasiet ute på sin sista praktikperiod och omkring hälften av eleverna har praktiken förlagd utomlands, i Australien, USA, Frankrike och Spanien.