10,4 miljoner i överskott för Jämtlands Gymnasieförbund

I bokslutet för 2019 räknar Jämtlands Gymnasieförbund med ett överskott på 10, 4 miljoner. Att förbundet går plus beror på kostnadsanpassningar som inleddes redan hösten 2018.

Förbundet har som annan kommunal verksamhet haft krav på effektiviseringar både under 2019  och inför 2020.

– Det här betyder att vi gått in i 2020 med en ekonomi i balans, att vi  kan göra satsningar på både fler lärare i vissa kurser och lärarassistenter som kan stödja undervisningen, säger förbundets ordförande Pär Löfstrand (L).

Förbundet har även avsatt  medel för att stödja IT-användningen och att sprida ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på alla gymnasieprogram. Det är allt fler elever som inte har svenska som modersmål och gymnasieskolan behöver utveckla metoder för att möta eleverna. Inom vissa kurser, till exempel matematik, kan det också behövas fler lärare i klassrummet för att eleverna ska få hjälp i sin kunskapsutveckling och klara betygen.

Andra orsaker till att ekonomin har gått bra är flera statsbidrag och att pensionskostnaderna blev lägre än väntat. Överskottet innebär att förbundets egna kapital ökar.