Fortsatt minst 60 procent närundervisning efter påsklovet.

Under torsdagen lämnade regeringen/Folkhälsomyndigheten besked om att nuvarande reglering om fjärrundervisning upphör från den 2 april.

Skolhuvudmännen återgår därmed till det läge som gällde under höstterminen 2020. Skolorna ska vara öppna i så stor utsträckning som möjligt, men kan ha fjärr-/distansundervisning när det behövs för att minska risker för smittspridning i skolmiljön eller kollektivtrafiken.

Smittspridningen i samhället är fortsatt hög och det är i dagsläget svårt att bedöma smittläget i länet efter påsklovet. Förbundets skolor har olika förutsättningar utifrån storlek och elevantal. Därför har förbundet fattat beslut om att möjliggöra lokala anpassningar på våra skolor under perioden 12/4 till 30/4. Några mindre skolor kommer att ha närundervisning för alla elever, medan andra kommer att fortsätta med växelvis fjärr-/närundervisning.

Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen ska fortsatt ha närundervisning. Vuxenutbildningen ska ha fjärrundervisning när det är möjligt.

Observera att planeringen kan komma att ändras om förbundet får nya rekommendationer från regionala smittskyddsenheten.

För att hindra smittspridning i skolan är det fortfarande av största vikt att:
1. Stanna hemma och testa sig vid minsta sjukdomssymptom
2. Stanna hemma tills du har fått testresultatet
3. Omedelbart meddela sin mentor och/eller rektor om man har smittats av covid-19

Frågor om planeringen på respektive skola kan ställas till elevens rektor.