Frågor och svar till elever med anledning av covid -19

Jämtlands Gymnasieförbund följer Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer och har kontakt med regionens smittskyddsläkare vid behov. För att i möjligaste mån minska risken för smittspridning fortsätter vi med vissa restriktioner i verksamheten. Undervisningen i gymnasieskolan är skolförlagd från och med höstterminen. Inom vuxenutbildningen kan delar av undervisningen ske på distans.

Förbundet arbetar kontinuerligt med att utvärdera och justera våra insatser för att minska smittspridningen. Alla våra skolor har tagit fram lokalt anpassade direktiv för både elever och personal.  

Vi arbetar övergripande med att informera eleverna om pandemin och vad som förväntas av dem för att minska risken för smittspridning. Eleverna uppmanas löpande att hålla social distans, tvätta händerna samt gå ut på raster om möjligt.

Om jag blir sjuk

Vi får flera frågor kring symptom, när man ska testa sig och hur länge man ska stanna hemma. Här är de vanligaste frågorna med aktuella besked:

Jag gick hem igår med huvudvärk men den försvann redan samma dag, hur gör jag då?

Om du har symtom som varar mindre än 24 timmar och du efter 2 dygn inte fått ytterligare symtom kan du går tillbaka till skolan/arbetsplatsen. Exempel: Du går hem på grund av huvudvärk, den går över inom 24 timmar. Du stannar kvar hemma i ytterligare två dygn och har under denna tid inte fått några andra symtom, då kan du återvända till skolan.

Ska jag stanna hemma om någon jag bor med testats positiv för covid-19?

Vuxna och gymnasieelever kan rekommenderas att stanna hemma i 7 dagar. Du eller din anhörige kommer få information via vården om du ska stanna hemma eller inte. 

När du har en anhörig som testat positivt för covid-19 kan du också få anvisning att i 14 dagar, dvs ytterligare 7 dagar efter att du gått tillbaka till skolan, avstå från fritidsaktiviter, inte träna med andra och på fritiden inte umgås med andra än de du bor med.

Kan jag delta i undervisningen när jag är hemma med symptom eller hemma för att jag följer FHM:s riktlinjer?

Lärarna försöker i den mån det går att tillgängliggöra undervisning och undervisningsmaterial för eleverna. Ta kontakt med din mentor för att se vad som gäller för dig.

Vad gör jag om jag börjar få symptom när jag är på skolan?

Elever eller personal som uppvisar symptom som ont i halsen, hosta, snuva, feber, kräkningar etcetera under skoldagen ska omedelbart gå hem.

Förbundet och smittskydd uppmanar alla som har symptom att boka tid för provtagning. Se mer information på 1177.se.

Jag har varit sjuk och tagit ett test som visat att jag har covid-19. När kan jag gå tillbaka till skolan? 

 • Det har gått minst 7 dagar sedan insjuknandet.  
 • Du har känt dig frisk och feberfri i 2 dagar. 
 • Lite lätt rethosta kan kvarstå. 

Jag har varit sjuk och tagit ett test som visade att jag inte hade covid-19. När kan jag gå tillbaka till skolan? 

 • När du är frisk och feberfri kan du gå tillbaka till skolan. 

Jag har varit sjuk men inte tagit något prov för covid-19. När kan jag gå tillbaka till skolan? 

 • Du ska vara hemma så länge du har symtom.  
 • Det har gått minst 7 dagar sedan insjuknandet.
 • Du ska känna dig frisk och feberfri i 2 dagar därefter. 
 • Lite lätt rethosta kan kvarstå. 

Jag är fortfarande lite hostig/snorig efter att jag har varit sjuk och är osäker på om jag kan gå till skolan. Vem kan jag rådfråga? 

Du ska ringa 1177 och rådfråga dem. 

Jag har varit sjuk och tagit ett test som visade att jag inte hade covid-19. Efter att ha känt mig frisk i 4 dagar känner jag mig sjuk igen. Kan jag testa mig flera gånger? 

Du ska ta ett nytt test vid varje insjuknande. 

Var bokar jag för att testa mig? 

Du loggar in på 1177.se för att boka tid. Du behöver BankID eller Freja eID.

 Kan jag gå till skolan om jag är lite snuvig och lite hostig? 

Stanna hemma vid minsta symptom och boka tid för provtagning. Nu är rekommendationen att alla barn och ungdomar i skolan testar sig.

Undervisning

Vad gör vi för att eleverna ska hålla avstånd?

Vi undviker att samla större elevgrupper än nödvändigt. Bänkarna i klassrummen har särats på där det är möjligt och möbler har flyttats i korridorer för att minska trängsel.

Gäller undervisning i skolans lokaler även för mig som går vuxenutbildning?

Förutsättningarna ser olika ut lokalt och anpassningar görs utifrån exempelvis kursernas innehåll, de pedagogiska behoven, lokalernas storlek och kommunikationer. Det kan innebära att distansundervisning och skolförlagd undervisning kan varvas och att elever som behöver byta om gör det hemma för att inte trängas i omklädningsrum. Frågor om planeringen för respektive vuxenutbildning ställs till ansvarig rektor.

Vad gör jag om jag eller en nära anhörig tillhör en riskgrupp?

Om du som elev tillhör en dokumenterad riskgrupp, eller om någon av dina närmast anhöriga gör det, ska du snarast kontakta din mentor eller rektor.

Skolmatsal

Vad har ni gjort för att förhindra trängsel och smittspridning i skolmatsalen?

Förbundet har bland annat:

 • öppnat ytterligare en matsal för eleverna på Wargentin
 • satt upp informationsskyltar i matsalarna
 • tillsatt fler matsalsvärdar med tydligare uppdrag
 • satt upp fler rumsavskiljare för att styra flödet
 • utökat med extra städning i köken.

Som elev är det viktigt att du tänker på: 

 • att följa ditt lunchschema och gå på lunch i skolmatsalen på angiven tid
 • att respektera andra och tänka på att hålla avstånd
 • att tvätta händerna innan du går och äter i skolmatsalen
 • att inte flytta bord och stolar eftersom det är viktigt att hålla avstånd.

Lokalvård

Hur städas skolorna?

Förbundet har extra städning i alla skolor med fokus på kontaktytor såsom dörrar och dörrhandtag samt toaletter. Eleverna torkar av bänkar och stolar efter varje lektion.

Kollektivtrafiken

Jag brukar åka buss till skolan, ska jag välja cykeln nu i stället?

Vi uppmanar alla elever och all personal som kan att cykla eller gå till skolan. Det är bra om alla som kan hjälps åt att minska trycket på kollektivtrafiken.

Elevhälsan

Hur kommer jag i kontakt med elevhälsan?

Elevhälsan arbetar som vanligt och om du som elev eller vårdnadshavare vill ha kontakt med någon i elevhälsan hittar du kontaktinformation för respektive skola här:

267 KBInformation om stöd till eleverna Bispgården 256 KBInformation om stöd till eleverna Bräcke 254 KBInformation om stöd till eleverna Fyrvalla 242 KBInformation om stöd till eleverna Torsta 427 KBInformation om stöd till eleverna Wargentin 244 KBInformation om stöd till eleverna Wången 248 KBInformation om stöd till eleverna Åre