Nya gymnasiebyn: Slutliga skisser för hus C

Här hittar ni de slutliga skisserna för renoveringen av hus C:

92 kBSkisser för renovering av hus C

Projekteringen startar idag tillsammans med fastighetsägaren och NCC. Varje rum på varje våning kommer att detaljprojekteras inom de närmsta veckorna i samverkan med representanter från verksamheten.

Renoveringen startar 2012-05-1 och skall vara klar 2012-08-31.

2011-10-14

42919

Vill bara kort rapportera om läget i ombyggnationerna inom kvarteret Läroboken (Wargentin). Vi är klara med renoveringen av hus G. Efterbesiktning är gjord – några besiktningspunkter kvarstår och skall åtgärdas inom kort.

Ombyggnationen av ljudstudio + redigeringsbås på C 400 skall vara klart vecka 44.

Hus E är snart färdigprojekterat. Se bild. Byggstart 1/1 2012 med ett färdigställande 31/8 2012. Under byggtiden kommer biblioteket att flyttas till A100. Personalrummet flyttas över till det nyrenoverade personalrummet i G 300-planet.

Projekteringen av ombyggnation/underhåll av resterande delar av C-huset startar inom kort. Produktionstid 1/5-31/8 2012.

Vi arbetar med en mer detaljerad tidsplan för det totala projektet kommer vi att ta fram tillsammans med fastighetsägaren och NCC som har totalentreprenaden. Beräknas vara klar inom några veckor.

// Håkan Karlsson