Fjärde riket

fjärde riketAv: Maria Nygren

Mitt i terminen börjar Blenda i en ny skolan. Ganska snart förstår hon att den som styr på skolan är hennes klasskamrat Hedvig. Under ett grupparbete undersöks Hitlers väg till makten och Blenda inser att hon kan rubba den hierarki som råder på skolan.

(Bonnier Carlsen)