Ärenden på direktionens sammanträde 23 maj

Fredag den 23 maj har direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund sammanträde. Sammanträdet äger rum på Jämtlands Gymnasium Palmcrantz.

Ärenden som ska behandlas är bland annat delårsrapport per april 2014, läsårstider 2015-2016 samt drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund.

I föredragningslistan/kallelsen inför sammanträdet kan du läsa om alla de ärenden som ska tas upp, den finner ni under Sammanträden och protokoll.