Ärenden på direktionens sammanträde 23 september

Måndag den 23 september har direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund sammanträde. Sammanträdet äger rum på Jämtlands Gymnasium Wargentin.

Ärenden som ska behandlas är bland annat delårsrapport 2013 och utbud för Jämtlands Gymnasium ht 2014.

I föredragningslistan/kallelsen inför sammanträdet kan du läsa om alla de ärenden som ska tas upp, den finner ni under Sammanträden och protokoll.