Ärenden på direktionens sammanträde 26 september

Fredag den 26 september har direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund sammanträde. Sammanträdet äger rum på Jämtlands Gymnasium Wargentin.

Ärenden som ska behandlas är bland annat ekonomisk uppföljning för Jämtlands Gymnasieförbund 2014, svar på förelägganden för skolenheter till Skolinspektionen samt utbud för Jämtlands Gymnasium ht 2015.

I föredragningslistan/kallelsen inför sammanträdet kan du läsa om alla de ärenden som ska tas upp, den finner ni under Sammanträden och protokoll.