Ärenden på direktionens sammanträden 25 maj

Måndag den 25 maj har direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund sammanträde. Sammanträdet äger rum på Jämtlands Gymnasium Wargentin.

Ärenden som ska behandlas är bland annat revidering av måltidspolicy, dokumenthanteringsplan och arkivreglemente samt delårsrapport per april 2015.

I föredragningslistan/kallelsen inför sammanträdet kan du läsa om alla de ärenden som ska tas upp, den finner ni under Sammanträden och protokoll.