Årets första gymnasieval är klart!

I år sökte 1 630 elever jämfört med 1 635 i fjol. Siffrorna visar att elevfördelningen mellan olika gymnasieskolor i länet är ungefär som föregående år. Över 80 procent sökte till kommunala skolor, cirka 10 procent fristående, och 8 procent till skolor utanför länet.

Nästan hälften av alla elever har sökt till Jämtlands Gymnasium Wargentin.

Det är fler elever än i fjol som söker till något av de 18 nationella programmen. Elevantalet på introduktionsprogram väntas däremot minska kraftigt, eftersom många nyanlända lämnar gymnasieskolan.

Liksom förra året är Ekonomiprogrammet tillsammans med Samhällsvetenskapsprogrammen de mest populära programmen. Det är över 200 elever per program som har sökt till dessa utbildningar.

Länet har fortsatt många elever som väljer yrkesprogram jämfört med riket i övrigt. Av yrkesprogrammen är det Fordons- och transportprogrammen som har i särklass flest sökande, totalt 170 elever, fördelat över hela länet. Av dem är det nio elever som har sökt den till den nya transportutbildningen i Bispgården. Andra stora yrkesprogram är Barn- och fritidsprogrammet och Bygg- och anläggningsprogrammet, med 97 respektive 90 elever. 

Noterbart är att intresset för det Estiska programmet tycks ha ökat igen, efter en nedgång i samband med den senaste gymnasiereformen. Bildinriktningen i Östersund har fler än dubbelt så många sökande som 2019. Totalt sett har intresset för Naturvetenskapsprogrammet minskat något, men samtidigt ökat för Teknikprogrammet

Observera att siffrorna omfattar ungdomar som är mantalsskrivna i Jämtlands län. På flera utbildningar, till exempel Wången och olika idrottsprofiler, tillkommer många elever från angränsande län och övriga riket under våren.

Alla elever har möjlighet att göra omval under maj månad.

För mer information, kontakta:

Mikael Cederberg, Förbundsdirektör Jämtlands Gymnasieförbund

Telefon: 070-601 28 98