Referenser

Referenser

Du bör redovisa alla källor du använder i ditt arbete i en källförteckning. Anteckna vilka källor du använt dig av, alltså vilken bok eller vilken internetsida du hämtat informationen ifrån. Lathund för hur du skriver källförteckning finns nedan.

167 kBReferenser