Informationssökning

Informationssökning

Innan du börjar söka

 • Fundera på vad du vill veta om ämnet du valt.
 • Formulera ett antal frågor kring ämnet. Frågor som börjar med ”hur” och ”varför” är bra att arbeta med. (Undvik frågor som kan besvaras med ”ja” eller ”nej”.)
 • Begränsa dig så att ämnet inte blir för stort, men ämnet får inte heller vara för litet.

När du söker information

Sök i flera olika källor

Sök till exempel i uppslagsverk, böcker, databaser, Internet, artiklar med mera. När du använder dig av flera olika källor får du reda på mycket om ditt ämne, vilket minskar risken att du missar viktig information. Samtidigt kontrollerar du att informationen stämmer överens.

Sökteknik

Sökord

Fundera över vilka sökord du kan använda dig av i din sökning.

 • Finns det synonymer?
  Exempel:
  – Kriminalitet = Brottslighet
  – Kärnavfall = Radioaktivt avfall
 • Finns det överordnade begrepp?
  Exempel:
  – Pudel < Hund < Husdjur
  – Handboll < Bollsport < Idrott

Om du får för många träffar

 • Gör sökningen mer precis genom att kombinera flera sökord med OCH eller INTE.
  Exempel:
  – Vulkaner OCH Island (ger träffar som innehåller båda orden).
  – Religion INTE Kristendom (ger träffar som innehåller det första ordet, men inte det andra).
 • Använd funktionen EXAKT FRAS genom att sätta ”…” runt orden.
  Exempel:
  – ”Sagan om ringen” (ger träffar som innehåller orden exakt så som de skrivits).

Om du får för få träffar

 • Utvidga sökningen genom att kombinera flera sökord med ELLER.
  Exempel:
  – Krokodil ELLER Alligator (ger träffar som innehåller antingen det ena eller det andra ordet
  eller båda orden).
 • Använd ett trunkeringstecken, vanligtvis * eller ?. Genom att trunkera efter en ordstam söker du både på själva ordstammen, och på olika ändelser som följer på ordstammen. Du kan även trunkera när du inte vet hur ett ord stavas.
  Exempel:
  – Student* (ger träffar på Student, Studenten, Studenter, Studentstad, Studentbostad med mera).
  – *bok (ger träffar på Barnbok, Sagobok, Uppslagsbok med mera).
  – Eri*on (ger träffar på Eriksson, Erixon med mera).