Om biblioteken

Bibliotekets verksamhet skall fungera som en integrerad pedagogisk resurs i undervisningen. Bibliotekarierna har till uppgift att undervisa och handleda elever och skolpersonal i informationssökning, samt tillgodose behovet av ett allsidigt och aktuellt mediebestånd. Tillgänglighet och god service skall prägla verksamheten.

I biblioteket finner du

  • böcker inom många olika ämnen samt uppslagsverk, romaner och diktsamlingar.
  • flera datorer med tillgång till Internet och en rad databaser som till exempel Nationalencyklopedin, Enc. Britannica, Alex författarlexikon, Energi- och miljöfakta, Artikelsök med flera online.
  • dagstidningar och tidskrifter.
  • arbetsplatser för större och mindre grupper.
  • multifunktionsskrivare för utskrift, kopiering och skanning.
  • kunnig och serviceinriktad personal.

Det material vi inte har själva beställer vi via vår fjärrlåneservice. Vi lånar in facklitteratur och beställer artikelkopior från bibliotek inom Sverige.

Saknar du något material – böcker, tidskrifter eller databaser? Lämna gärna ett inköpsförslag till personalen.