Trivsel- och låneregler

Trivsel- och låneregler

Trivselregler

Några regler för att vi skall trivas med att arbeta och studera tillsammans i biblioteket:

  • Vid gruppsamtal, tänk på att prata i en samtalston så att du inte stör andra i biblioteket.
  • Datorerna är i första hand till för skolarbete.
  • Inget fika i biblioteket.

Låneregler

  • Vårt material är i första hand avsett för elever och personal på Jämtlands Gymnasium.
  • Normal lånetid är fyra veckor.
  • Du ansvarar för alla lån som sker på ditt lånekort. Efter tre påminnelser om återlämning skickas räkning till dig. OBS – Ej återlämnat material ersätts av låntagaren med bibliotekets inköpspris.