Introduktion för årskurs 1

Introduktion för årskurs 1

Varje år bjuder vi in alla nya klasser till biblioteket för en kort biblioteksintroduktion. Introduktionen sker i biblioteket och vi presenterar det fysiska och digitala biblioteket.