Bokprat

Bokprat

Kortare presentationer av böcker i olika teman, genrer m m.

Ett bokprat bokas i god tid, två till tre veckor innan, i biblioteket.