Tal- och ljudböcker

Tal- och ljudböcker

Talböcker (DAISY)

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) producerar och distribuerar talböcker för personer med läshinder. JGY biblioteken har tillgång till MTM:s katalog Legimus där vi kan ladda ner talböcker till dig som är berättigad, vi kan också registrera dig hos Legimus så att du på egen hand kan ladda ner talböcker. Talböckerna från MTM kan läsas i datorn, mobilen, mp3-spelare, surfplatta eller via CD. Elever under 18 år behöver målsmans tillstånd för att få ett konto, avtalet kan hämtas och skrivas ut här, detta avtal lämnas sedan till JGY biblioteken.

För att vara berättigad till talbokslån hos MTM så behöver du ha en läsnedsättning. Exempel på läsnedsättningar kan du läsa om här eller kom in till biblioteken så berättar vi.

Ljudböcker

Biblioteken har ett utbud av ljudböcker på skiva för utlån, det finns också möjlighet att låna ljudböcker ifrån andra bibliotek om vi inte har ljudboken du söker. Dessa ljudböcker kan lånas av samtliga elever och personal.

Många ljudböcker har också släppts fria på internet av olika anledningar, det kan vara att upphovsrätten har gått ut eller att författaren har gett sitt godkännande till gratis spridning av verket. Ett visst utbud av ljudböcker och ljudnoveller finns att tillgå för dig som har Spotify. Nedan ligger bibliotekens Spotify spellista.