Bygget är igång på Fyrvalla

fyrvalla_bygget

I januari togs det första spadtaget för den nya bygghall som byggs på Jämtlands Gymnasium Fyrvalla. Den 1900 kvadratmeter stora byggnaden ska vara färdigställd i juni för att till hösten inrymma Bygg- och anläggningsprogrammet när de flyttar från de tidigare lokalerna på Palmcrantz.

– Vi ser fram emot att Bygg- och anläggningsprogrammet kommer till Fyrvalla. Här kommer de att få fantastiska lokaler anpassade efter utbildningens behov, säger områdeschef Britt Uddegård.

Bygget är en del av den nya Gymnasiebyn som invigs i augusti när gymnasieförbundet lämnar Palmcrantz och gymnasieprogrammen flyttar till Fyrvalla och Wargentin. Lokalerna på Fyrvalla, som tidigare huserade Arméns tekniska högskolan, är sedan tidigare renoverade med undervisningslokaler och hallar för de yrkestekniska program som finns där. Den nya byggnaden byggs i anslutning till de övriga lokalerna.

– Det här är en unik satsning på nationell nivå. Det byggs inga liknande undervisningslokaler för byggprogram i Sverige, säger biträdande förbundschef Håkan Karlsson.

På bild: Områdeschef/rektor Britt Uddegård och rektor Kjell-Åke Skoog.