Elever fick ställa frågor till direktionen

Idag hade våra elever möjlighet att ställa frågor till direktion för Jämtlands Gymnasieförbund, vår politiska styrelse. Frågor som lyftes var bland annat elevhem, boende för gymnasieelever och vad politikerna har för vision för skolan. Frågestunden modererades av Samuel Gilljam och Simon Ekstrand Säterberg.