Erik Svensson regionmästare i VVS 2017

Erik Svensson som läser årskurs 3 vid VVS- & fastighetsprogrammet är regionmästare i VVS 2017 efter att han vann regiontävlingen i Uppsala. 

https://www.facebook.com/vvsyn/photos/a.200001720084519.51001.176901155727909/1292959700788710/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/vvsyn/photos/a.1291965297554817.1073741839.176901155727909/1292872214130792/?type=3&theater