EU-parlamentariker Jens Nilsson besökte Wargentin

Fredagen den 19 maj fick Wargentinskolan besök av EU-parlamentariker Jens Nilsson. Cirka 200 elever samlades i aulan under en timme för att få veta mer om EU och hur det är att vara EU-parlamentariker i Bryssel. Matilda Frykman Krans som går sista året på Samhälle Internationell intervjuade Jens Nilsson om bland annat politik, Bryssel, livet som EU-ambassadör och hur vi som jämtar kan påverka politiken i Europa. Publiken blev delaktig via frågor och en kahoot och det blev en intressant timme som gav oss svar på några av de frågor som vi har om EU och möjligheten att påverka.

Stort tack till Matilda Frykman Krans!