Europe in Change

Lärare och elever på Samhälle Internationell deltar i ett Erasmusprojekt, Europe in Change, tillsammans med fem andra europeiska skolor i Grekland, Italien, Portugal, Slovenien och Belgien. Läs gärna mer på deras facebooksida: Europe in Change: STEAMing ahead towards our future