Extens uppgifter

NamnBefattningTelefonArbetslagArbetsplatsRo
Lundberg, Doris (DLG)Administratör010-490 26 33Bräcke (Expeditionen) Ro3
Johansson, Eva (JNe)Administratör010-490 26 34Bräcke (Expeditionen) Ro3
Bågling, Charlott (BCh)Administratör010-490 25 04Östersund (M405 Wargentin) Ro1
Bäck Tverfjell, Katarina (BKt)Administratör010-490 25 57,
070-186 65 19
Östersund (Fyrvalla) Ro3
Hadarsdotter, Eva (HEa)Administratör010-490 25 02Östersund (B283 Wargentin) Ro2
Lund, Josefin (LJn)Administratör010-490 24 27Östersund (Förbundskansliet) Kansli
Sunding Eriksson, Annika (SAk)Administratör010-490 25 03Östersund (M413 Wargentin) Ro1
Sundqvist, Malin (SMn)Administratör010-490 25 13Östersund (B291 Receptionen Wargentin) Ro2
Viklund, Christine (WCh)Administratör010-490 25 01Östersund (B282 Wargentin) Ro2
Ängeflo, Ann-Sofie (ÄAn)AdministratörÖstersund (Fyrvalla) Ro3
Dahleman, Lena (DLe)Administratör010-4902903ÅreRo4
Kuru, Ann-Marie (KAn)Antagningshandläggare010-490 24 20Östersund (Förbundskansliet) Kansli
Bydén, Magnus (Bym)Assistent070-188 08 93,
070-188 08 93
Östersund (Fyrvalla) Ro3
Arnesson, Linda (ALn)Bibliotekarie010-490 26 34Bräcke (Expeditionen) Ro3
Böhlmark, Carina (BCa)Bibliotekarie010-490 25 27Östersund (Wargentin) Kansli
Connman, Pia (CPi)Bibliotekarie010-490 25 27Östersund (Wargentin) Kansli
Larsson, Gabriella (LGa)Bibliotekarie010-490 26 14Östersund (Fyrvalla) Kansli
Ståhl, Elisabeth (SEh)Bibliotekarie010-490 25 27Östersund (Wargentin) Kansli
Tronde, Ingrid (TIr)Biblioteksass010-490 25 27Östersund (Wargentin) Kansli
Bromée, Ellen (BEe)Caféanställd010-490 25 17Östersund (Lyan) Kansli
Larsson, Janette (LJe)Caféanställd010-490 25 17Östersund (Lyan) Kansli
Linjamaa, Lena (LLe)Caféanställd010-490 26 12Östersund (Sigges Fik) Kansli
Nyström, Agneta (NAm)Caféanställd010-490 26 12Östersund (Sigges Fik) Kansli
Olsson, Susanné (OSu)Caféanställd010-490 26 12Östersund (Sigges) Kansli
Ståhl, Cecilia (STc)Caféanställd010-490 25 17Östersund (Lyan) Kansli
Thomasson, Sara (TSa)Caféanställd010-490 25 17Östersund (LYAN) Kansli
Hägglöf, Therése (HTe)Ekonom010-490 24 22,
070-184 00 49
Östersund (Förbundskansliet) Kansli
Mannerstål, Åsa (MÅs)Ekonom010-490 24 36Östersund (Förbundskansliet) Kansli
Persson, Henrik (PHk)Ekonomichef010-490 24 21Östersund (Förbundskansliet) Kansli
Nordborg, Joakim (NJo1)Elevassistent010-490 25 28HU Östersund (C303 Wargentin) Ro2
Nordström, Ulrica (NOu)Elevassistent010-490 25 85TE Östersund (A311 Wargentin) Ro1
Andersson, Anders (AAn)Elevassistent010-490 25 65,
070- 677 32 82
Gysär Östersund (X247 Wargentin) Ro1
Althin, Eva (AEa)Elevassistent010-490 25 68Gysär Östersund (I313 Wargentin) Ro1
Andersson, Olof (AOo)Elevassistent010-490 25 65,
070-180 63 29
Gysär Östersund (I313 Wargentin) Ro1
Andersson, Åsa (AÅs)ElevassistentGysär ÖstersundRo1
Bertilsdotter, Anna (BAa)ElevassistentGysär ÖstersundRo1
Berge, Marijana (BMj)Elevassistent010-490 25 70Gysär Östersund (I313 Wargentin) Ro1
Bruhn, Magnus (BMs)Elevassistent010-490 25 70Gysär Östersund (I311 Wargentin) Ro1
Engstrand, Berit (EBr)Elevassistent010-490 25 70Gysär Östersund (I311 Wargentin) Ro1
Feyte, Abdullahi (FAb)ElevassistentGysär Östersund (I311 Wargentin) Ro1
Gidlund, Björn (GBj)Elevassistent010-490 25 65,
070-190 72 07
Gysär Östersund (X239 Wargentin) Ro1
Gidlund, Johan (GJn)Elevassistent070-600 28 97Gysär Östersund (Torsta) Ro1
Hult, Therese (HTh)Elevassistent070-182 11 34Gysär ÖstersundRo1
Jonsson, Dennis (JDe)ElevassistentGysär Östersund (Torsta) Ro1
Jonsson, Hanna-Klara (JHK)ElevassistentGysär ÖstersundRo1
Karlsson, Linda (KLi)Elevassistent010-490 25 65,
070-180 63 29
Gysär Östersund (I311 Wargentin) Ro1
Lindqvist, Jack (LJa)ElevassistentGysär ÖstersundRo1
Molin, Håkan (MHå)Elevassistent010-490 25 70Gysär Östersund (I311 Wargentin) Ro1
Olsson, Rasmus (ORa)ElevassistentGysär ÖstersundRo1
Olsson, Staffan (OSt)Elevassistent010-490 25 65Gysär Östersund (X239 Wargentin) Ro1
Arnland, Kristina (PKr)Elevassistent010-490 25 65Gysär Östersund (X239 Wargentin) Ro1
Paulsson, Sara (PSa1)ElevassistentGysär Östersund (Torsta) Ro1
Rödin, Ingrid (RIn)Elevassistent010-490 25 70Gysär Östersund (I311 Wargentin) Ro1
Svensson, Anette (SAe2)Elevassistent010-490 25 65Gysär Östersund (X239 Wargentin) Ro1
Schjelvan, Christian (SCh1)Elevassistent010-490 25 70Gysär Östersund (I311 Wargentin) Ro1
Sandberg, Carina (SCi)Elevassistent010-490 25 70Gysär Östersund (I311 Wargentin) Ro1
Sund, Peter (SPe)Elevassistent010-490 25 70Gysär Östersund (I311 Wargentin) Ro1
Valfridsson, Börje (VBö)Elevassistent070-323 66 86Gysär Östersund (Torsta) Ro1
Wall, Carina (WCa)ElevassistentGysär ÖstersundRo1
Åslund, Gunilla (ÅGu)ElevassistentGysär ÖstersundRo1
Jonsson, Märith (JMä)Elevhälsochef010-490 24 12,
070-106 21 31
Östersund (C303 Wargentin) Ro1
Kuru, Patrik (PK)Fritidsledare073-275 17 82,
073 – 275 17 82
Elevhälsan, BA Bräcke (Bräcke) Ro3
Persson, Ann-Sofie (PAs)Fritidsledare010-490 25 49,
070-188 87 35
FLEX Östersund (N-huset) Ro1
Cederberg, Micael (CMi)Förbundsdirektör010-490 24 01Östersund (Förbundskansliet) Kansli
Wester, Emma (WEm)Förbundssekreterare010-490 24 25Östersund (Förbundskansliet) Kansli
Lundin, Camilla (ACa)Handledare010-490 25 18Studion Östersund (E420 Wargentin) Ro2
Alrøe, Rasmus (ARa)Handledare010-490 25 38FLEX Östersund (I416 Wargentin) Ro1
Eriksson, Helen (EHl)Handledare010-490 25 18,
070-190 73 31
Studion Östersund (E420 Wargentin) Ro2
Holmer, Erik (HEi)HandläggareÖstersund (Förbundskansliet) Kansli
Nolervik, Tobias (NTo1)Hr-Generalist010-490 24 37Östersund (Förbundskansliet) Kansli
Pålsson, Per-Anders (PPA)Instruktör070-190 73 26Gysär Östersund (Torsta) Ro1
Jonsson, Johan (JJn)Intendent010-490 24 35Östersund (Förbundskansliet) Kansli
Palin, Henrik (PHe)It-Arkitekt010-490 24 31,
070-180 38 53
Östersund (Förbundskansliet) Kansli
Fogelström, Monica (FMo)It-Pedagog010-490 25 55,
070-106 32 12
Östersund (B266 Wargentin) Kansli
Elofsson, Christina (ECa)Kommunikatör010-490 24 28Östersund (Förbundskansliet) Kansli
Bolin, Helena (BHa)Kurator070-185 76 76,
010-490 24 74
Elevhälsan, HU Östersund (M416 Wargentin)
Dahlberg, Ronny (DRo)Kurator070-186 63 62,
010-490 24 89
NB, SA, EK, FT, HT, IM, NA, RL, SA, TE Östersund (Järpen/Wången)
Frykman, Maria (FMr1)Kurator070-185 76 78,
010-490 24 73
Elevhälsan, SA Östersund (L-204)
Granlöf, Laila (GLa)Kurator070-181 26 10,
010-490 24 85
Elevhälsan, TE Östersund (M417 Wargentin)
Lerman, Maria (LMr)Kurator070-185 76 77,
010-490 24 79
Elevhälsan, ES, NA Östersund (B333 Wargentin)
Schoonens, Malin (RMn)KuratorRL Östersund (B334 Wargentin)
Wahlström, Desirée (WDe)Kurator070-185 76 74,
010-490 24 76
Elevhälsan, BA, EE, FT, FTTRA, FT, IN, VF Östersund (Fyrvalla)
Wallehed, Per-Ola (WPo)Kurator070-189 98 88Elevhälsan, NB Östersund (Torsta)
Boije, Lars-Göran (LGB)Lärarassistent070-182 12 04,
070 – 182 12 04
BA Bräcke (IM) Ro3
Ågren, Ann (ÅAn)LärarassistentBräckeRo3
Andersson, Thomas (ATh)Lärarassistent073-270 17 44Östersund (B290 Wargentin) Ro2
Nilsson, Tony (NTo)LärarassistentIM Bispgården (BTC) Ro3
Eriksson, Beatrice (EBe1)LärarassistentBispgården (BTC) Ro3
Eriksson, Lena (ELe)Lärarassistent076-136 15 79RIG ÅreRo4
Burkhard, Mattias (BMi)Lärare010-490 26 36BA Bräcke (BA) Ro3
Falgén, Ole (FOl)Lärare010-490 26 36BA, Vux BräckeRo3
Frisk, Siv (FSi)Lärare010 490 26 36,
070 – 182 51 43
BA, Vux Bräcke (BA) Ro3
Haraldsson, Mikael (HMl)Lärare0693-910 08,
070-190 34 66
BA, Vux Bräcke (Bröckling) Ro3
Göransson, Hans-Åke (HÅG)Lärare010-490 26 36BA Bräcke (BA) Ro3
Salomonsson, Ingemar (IS)Lärare0693-91008,
070-180 70 07
BA, Vux Bräcke (Bröckling) Ro3
Johansson, Magnus (JMg)LärareBA, Vux BräckeRo3
Fransson, Kjell (KF)Lärare070 – 190 73 34BA Bräcke (BA) Ro3
Danielsson, Lena (LDN)Lärare010-490 26 40,
070-186 00 59
IM, Vux Bräcke (IM) Ro3
Lindqvist, Linnea (LLv)Lärare010-490 26 36,
070-106 36 48
BA, IM, Vux Bräcke (SFI) Ro3
Löfgren, Oscar (LOs)LärareBräckeRo3
Eliasson, Maria (MEN)Lärare010-490 26 36,
073-054 30 23
BA Bräcke (BA) Ro3
Nordkvist, Anders (NAe)Lärare070 – 190 34 63Vux BräckeRo3
Nilsson, Tomas (NTm)Lärare0693-910 08,
070 – 185 64 65
BA, Vux Bräcke (BA) Ro3
Olausson, Nils (ONA)Lärare0693-910 08,
073-280 74 39
BA, Vux Bräcke (Bröckling) Ro3
Lilo, Thomas (TLO)Lärare010-490 26 36,
070 – 190 34 65
BA Bräcke (BA) Ro3
Torin, Åsa (ÅT)Lärare010-490 26 40,
070-186 00 59
IM, Vux Bräcke (IM) Ro3
Andersson Svelander, Emma (AEn)Lärare010-490 26 42,
070-3414 75 97
Vux Ro3
Andersson, Marcus (AMr)Lärare010-490 26 38Vux Ro3
Danielsson, Ann-Charlotte (DAC)Lärare010-490 26 35,
070-190 73 06
SFI, Vux Ro3
Jönsson, Anna (44927)Lärare010-490 26 35,
010 – 190 73 06
SFI Ro3
Jonsson, Camilla (JCm)Lärare010-490 26 42,
070 – 341 75 97
Vux Ro3
Lüdicke, Sören (LSö)Lärare010 – 490 26 38Vux Ro3
Modin, Anneli (MNa)Lärare010-490 26 35,
070 – 190 73 06
SFI Ro3
Norlander, Håkan (NHå)LärareVux Ro3
Alvarez Garcia-Portillo, Alicia (AAl)Lärare010-490 25 44SA Östersund (L347 Wargentin) Ro2
Andersson, Christel (ACh)Lärare104902606EE Östersund (S201 Fyrvalla) Ro3
Andersson Kuivala, Désireé (ADe)Lärare010-490 25 23SA Östersund (L452 Wargentin) Ro2
Andersson, Erika (AEr)Lärare010-490 25 14,
073-275 17 89
HV Östersund (A103 Wargentin) Ro2
Adolfsson, Eva (AEv)Lärare010-490 25 15ES Östersund (A307 Wargentin) Ro2
Alexandersson, Gabriella (AGa)Lärare010-490 25 31HA Östersund (G223 Wargentin) Ro2
Andersson, Jan (AJa)Lärare076-836 21 04,
076-836 21 04
BA Östersund (S209 Fyrvalla) Ro3
Abu Jarour, Mohammed (AJM)Lärare010-490 25 82IMS Östersund (B329 Wargentin) Ro1
Axelsson, Leif (ALf)Lärare010-490 25 92,
070-180 63 91
RL Östersund (Fyrvalla) Ro2
Almgren, Malin (AMe)Lärare010-490 26 07VF Östersund (S215 Fyrvalla) Ro3
Ahlgren, Michael (AMi)Lärare010-490 25 23SA Östersund (L452 Wargentin) Ro2
Ahlström, Per (APr)Lärare010-490 25 39TE Östersund (I418 Wargentin) Ro1
Andersson, Sara (ASa)Lärare010-490 25 22IM Östersund (M422 Wargentin) Ro1
Ax, Stefan (ASe)Lärare010-490 25 46EK Östersund (G528 Wargentin) Ro1
Ahrlin, Thomas (ATm)Lärare010-490 26 06EE Östersund (S201 Fyrvalla) Ro3
Andersson, Tomas (ATo)Lärare010-490 26 08,
070-184 02 88
FT Östersund (R233 Fyrvalla) Ro3
Andersson, Viveka (AVi)Lärare010-490 25 48EK Östersund (G526 Wargentin) Ro1
Borgh, Agneta (BAg)Lärare010-490 25 78ESMUS Östersund (X307 Wargentin) Ro2
Blücher, Agneta (BAn)Lärare010-490 25 24SA Östersund (L409 Wargentin) Ro2
Boxall, Anna (BAn1)Lärare010-490 25 92RL Östersund (Fyrvalla) Ro2
Brännström, Britta (BBr)Lärare010-490 25 19,
010-490 25 45
SA Östersund (Sporthallen & L403 Wargentin) Ro2
Berglin Lewis, Eva (BEa)Lärare010-490 25 19SA Östersund (L347 Wargentin) Ro2
Bergström Fournarakis, Eirini (BEi)Lärare010-490 25 28,
070-103 34 92
HU Östersund (C309 Wargentin) Ro2
Byberg, Hugo (BHu)Lärare010-490 25 33BF Östersund (C212 Wargentin) Ro1
Bengtsson, Ing-Britt (BIn)Lärare010-490 25 32,
073-275 17 90
VO Östersund (L525 Campus) Ro1
Bexelius, Johan (BJh)Lärare010-490 25 31HA Östersund (G223 Wargentin) Ro2
Blixt, Jojo (BJo)Lärare010-490 25 37TE Östersund (I415 Wargentin) Ro1
Bodin, Jörgen (BJö)Lärare070-304 41 10,
070- 304 41 10
BA Östersund (S209 Fyrvalla) Ro3
Bromée, Katarina (BKi)Lärare010-490 25 48EK Östersund (G526 Wargentin) Ro1
Burman, Kajsa (BKj)LärareEK ÖstersundRo1
Björkman, Kristina (BKr)Lärare010-490 25 20ES Östersund (B421 Wargentin) Ro2
Baggström, Kristina (BKs)Lärare010-490 25 41NA Östersund (I520 Wargentin) Ro1
Bengtsson, Lennart (BLe)Lärare070-665 95 11,
070-665 95 11
BA Östersund (S209 Fyrvalla) Ro3
Bingner, Ann-Charlotte (BLo)Lärare010-490 25 85HT Östersund (A311 Wargentin) Ro2
Barkenfelt, Mattias (BMa1)Lärare010-490 25 82RL Östersund (Fyrvalla) Ro2
Brodin, Madelene (BMd)Lärare010-490 25 14HV Östersund (A103 Wargentin) Ro2
Bergström, Magnus (BMg)Lärare010-490 25 33BF Östersund (C212 Wargentin) Ro1
Bergbacka, Markus (BMr)Lärare010-490 25 37TE Östersund (I415 Wargentin) Ro1
Byström, Martin (BMt)Lärare010-490 25 37TE Östersund (I415 Wargentin) Ro1
Bergengren, Ola (BOl)Lärare010-490 25 33BF Östersund (C212 Wargentin) Ro1
Bäckman, Peter (BPe)Lärare010-490 25 43ID Östersund (I307 Wargentin) Ro2
Bryntesson, Pierre (BPi)Lärare010-490 25 36ID Östersund (I334b Wargengin) Ro2
Bodin, Pär (BPä)Lärare070-183 67 02,
070-183 67 02
VF Östersund (P206 Fyrvalla) Ro3
Broström, Ronnie (BRo)Lärare010-490 26 09IN Östersund (R233 Fyrvalla) Ro3
Benjaminsson, Örjan (BÖr)Lärare010-490 25 92RL Östersund (Fyrvalla) Ro2
Cseplö, Erica (CEr)Lärare010-490 25 24,
010-490 25 45
SA-I Östersund (Sporthallen & L409 Wargentin) Ro2
Clarin, Jan (CJa)LärareVF ÖstersundRo3
Caarls, Katarina (CKa)Lärare010-490 25 32VO Östersund (L525 Campus) Ro1
Dettner, Axel (DAx)Lärare010-490 25 45Östersund (Fyrvalla) Ro3
Dahlqvist, Caroline (DCa)Lärare010-490 25 19SA Östersund (L403 Wargentin) Ro2
Dynevall, Johan (DJo)Lärare010-490 25 23SA Östersund (L452 Wargentin) Ro2
Dahl, Madeleine (DMa)Lärare010-490 25 36ID Östersund (I334b Wargentin) Ro2
Dahlin, Niclas (DNi)Lärare010-490 26 15FTTRA Östersund (Furulund) Ro3
Djusberg, Robin (DRb)Lärare010-490 25 78ESMUS Östersund (X306 Wargentin) Ro2
Decaye, Åsa (DÅs)Lärare010-490 25 28,
070-103 34 90
HU Östersund (C308 Wargentin) Ro2
Eriksson, Anders (EAd)Lärare010-490 25 14,
073-275 17 89
HV Östersund (A103 Wargentin) Ro2
Engberg, Andreas (EAr)Lärare070-190 72 00,
070-190 72 00
BA Östersund (S209 Fyrvalla) Ro3
Ernkvist, Bertil (EBe)Lärare070-18 66 377,
070-18 66 377
FT Östersund (R336 Fyrvalla) Ro3
Edvardsson, Britt (EBs)Lärare010-490 26 08Vux Östersund (R223 Fyrvalla) Ro3
Eriksson Grafström, Christine (ECh)Lärare010-490 25 78ESMUS Östersund (X306 Wargentin) Ro2
Eneflo, Carl-Johan (ECr)Lärare010-490 25 36ID Östersund (I334b Wargentin) Ro2
Eddelid, Emil (Ede)Lärare073-056 95 99BA Östersund (S209 Fyrvalla) Ro3
Edervall, Erik (EEr)Lärare010-490 25 24SA-I Östersund (L410 Wargentin) Ro2
Eriksson, Fredrik (EFe)Lärare010-490 26 06EE Östersund (S201 Fyrvalla) Ro3
Ekbom, Fredrik (EFr)LärareEE Östersund (S201 Fyrvalla) Ro3
Emriksson, Jan (EJa)Lärare010-490 25 31EK Östersund (G223 Wargentin) Ro1
Davey, Jessica (EJe)Lärare010-490 25 24SA-I Östersund (L410 Wargentin) Ro2
Ejenstam, Martin (EJm)Lärare010-490 26 08FT Östersund (R336 Fyrvalla) Ro3
Engman, Jan (EJn)Lärare010-490 26 09IN Östersund (R223 Fyrvalla) Ro3
Eriksson, Kristin (EKi)Lärare010-490 25 80SA Östersund (L451 Wargentin) Ro2
Eriksson, Leif (ELf)Lärare070-190 34 69,
070-190 34 69
BA Östersund (S209 Fyrvalla) Ro3
Larsson Edström, Linn (ELi)Lärare010-490 25 45EK Östersund (Idh SPH) Ro1
Eklund, Mikael (EMi)Lärare010-490 25 45TE Östersund (Idh SPH;I520) Ro1
Eddelid, Mikael (EMl)Lärare070-190 34 59,
070-190 34 59
BA Östersund (S209 Fyrvalla) Ro3
Estlind, Maria (EMr)Lärare010-490 25 31HA Östersund (G223 Wargentin) Ro2
Eklöv, Peter (EPe)Lärare010-490 25 45NA Östersund (Idh SPH) Ro1
Eriksson, Ronny (ERy)Lärare010-490 25 36ID Östersund (I334b Wargentin) Ro2
Eriksson, Staffan (ESt)Lärare010-490 25 20ES Östersund (B421 Wargentin) Ro2
Eklöv, Ulrika (EUl)Lärare010-490 25 90BA Östersund (S215 Fyrvalla) Ro3
von Essen, Karl (EvK)Lärare010-490 25 24SA Östersund (L411 Wargentin) Ro2
Eriksson, Åsa (EÅs)Lärare010-490 25 43ID Östersund (I307 Wargentin) Ro2
Feyte, Abdullahi (FAb)LärareIMS Östersund (M422 Wargentin) Ro1
Fahlén, Lisbeth (FLi)Lärare010-490 25 32VO Östersund (L525 Campus) Ro1
Forss, Marianne (FMa)Lärare010-490 25 43ID Östersund (I307 Wargentin) Ro2
Freij, Peter (FPe)Lärare010-490 25 46EK Östersund (G529 Wargentin) Ro1
Göransson, Camilla (GCa)Lärare010-490 25 36ID Östersund (I334b Wargentin) Ro2
Gashi, Ekrem (GEk)Lärare010-490 26 09IN Östersund (R223 Fyrvalla) Ro3
Golalipour, Fariba (GFa)Lärare070-188 79 42IMS Östersund (B323 Wargentin) Ro1
Grönlund, Johan (GJh)Lärare010-490 25 22IM Östersund (M422 Wargentin) Ro1
Gröndahl, Jonny (GJn)LärareVux Östersund (Furulund) Ro3
Ginstrup, Lars (GLr)Lärare010-490 26 07,
070-189 90 97
VF Östersund (P206 Fyrvalla) Ro3
Hemréus, Agneta (HAg)Lärare010-490 25 38TE Östersund (I416 Wargentin) Ro1
Hemmingsson, Bengt-Erik (HBE)Lärare010-490 25 39TE Östersund (I418 Wargentin) Ro1
Herkules, Britt-Inger (HBr)Lärare010-490 25 33SA Östersund (C212 Wargentin) Ro2
Runsten Hippe, Cornelia (HCo)Lärare010-490 25 28HU Östersund (C308 Wargentin) Ro2
Hols, Erica (HEc)Lärare010-490 26 15FTTRA Östersund (Furulund) Ro3
Hansson, Elisabeth (HEl)Lärare010-490 25 15ES Östersund (A307 Wargentin) Ro2
Hedman, Mats Henrik (HEm)Lärare010-490 26 15FTTRA Östersund (Furulund) Ro3
Hallberg, Håkan (HHå)Lärare010-490 25 23SA Östersund (L403 Wargentin) Ro2
Hansson, Ivan (HIa)Lärare010-490 26 06EE Östersund (S201 Fyrvalla) Ro3
Hoflund-Enström, Ingela (HIn)Lärare010-490 25 14HV Östersund (A103 Wargentin) Ro2
Hagström, Jonas (HJo)Lärare010-490 25 36ID Östersund (I300 Wargentin) Ro2
Hederyd, Karin (HKa)Lärare010-490 25 45VO Östersund (Idh SPH) Ro1
Hamberg, Lennart (HLe)Lärare010-490 25 37TE Östersund (I415 Wargentin) Ro1
Hildingsson, Linus (HLi)Lärare010-490 25 44SA Östersund (L356 Wargentin) Ro2
Hemmingsson, Morgan (HMo)Lärare010-490 26 08FT Östersund (R233 Fyrvalla) Ro3
Hellqvist, Per (HPr)Lärare010-490 25 78ESMUS Östersund (X307 Wargentin) Ro2
Hansson, Roger (HRo)Lärare010-490 25 31HA Östersund (G223 Wargentin) Ro2
Henriksson Andersson, Sandor (HSa)Lärare010-490 25 78ESMUS Östersund (X306 Wargentin) Ro2
Hallgren, Susanne (HSu)Lärare010-490 25 45HA Östersund (Sporthallen Wargentin) Ro2
Hjälm, Thomas (HTo)Lärare010-490 25 52EK Östersund (G427 Wargentin) Ro1
Halvarsson, Örjan (HÖr)Lärare010-490 26 15,
070-377 60 98
FTTRA Östersund (Furulund) Ro3
Gholam Hosseini Izadi, Mania (IMa)LärareIMS Östersund (B329 Wargentin) Ro1
Ivarsson, Paula (IPa)Lärare010-490 25 85HT Östersund (A311 Wargentin) Ro2
Janson, Anna (JAa)Lärare010-490 25 42NA Östersund (I526 Wargentin) Ro1
Jonsson Allander, Maria (JAM)Lärare010-490 26 18Vux Östersund (Furulund) Ro3
Johansson, Anders (JAs)Lärare010-490 25 22IM Östersund (M422 Wargentin) Ro1
Järrebring, Caroline (JCa)Lärare010-490 26 10EE Östersund (S201 Fyrvalla) Ro3
Jonsson, Cecilia (JCe)Lärare070-188 79 42IMS Östersund (B323 Wargentin) Ro1
Jonsson, Elin (JEl)Lärare010-490 25 42NA Östersund (I523 Wargentin) Ro1
Johansson, Emma (JEm)Lärare010-490 25 49,
070-188 87 35
FLEX Östersund (N-huset) Ro1
Jonsson, Gunilla (JGn)Lärare010-490 25 53TE Östersund (G424 Wargentin) Ro1
Jonsson, Jonas (JJo)Lärare010-490 26 04FTTRA Östersund (Furulund) Ro3
Johansson, Katharina (JKa)Lärare010-490 25 14HV Östersund (A103 Wargentin) Ro2
Junkka, Maja (JML)Lärare010-490 25 46EK Östersund (G529 Wargentin) Ro1
Jansson, Susanne (JSu)Lärare010-490 25 46EK Östersund (G529 Wargentin) Ro1
Arnes Johansen, Öyvind Endre (JÖy)Lärare010-490 25 46EK Östersund (G529 Wargentin) Ro1
Kihlberg, Anna-Karin (KAk)Lärare010-490 25 48EK Östersund (G526 Wargentin) Ro1
Karlsson, Ann-Sofie (KAs)Lärare010-490 25 36ID Östersund (I334b Wargentin) Ro2
Karlsson, Camilla (KCa)Lärare070-185 36 65VO Östersund (L503 Campus) Ro1
Klefbom, Elin (KEi)Lärare010-490 25 28HU Östersund (C308 Wargentin) Ro2
Karlsson, Emma (KEm)Lärare010-4902548EK Östersund (G526 Wargentin) Ro1
Ingebrigtsen, Eva (KIE)Lärare010-490 25 19SA Östersund (L403 Wargentin) Ro2
Koski, Sofi (KSo)Lärare010-490 25 44SA Östersund (L350 Wargentin) Ro2
Gäddlin Karlhager, Sophia (KSp)LärareFLEX Östersund (N-huset) Ro1
Larsson, Annica (LAa)Lärare010-490 25 43ID Östersund (I307 Wargentin) Ro2
Aune Larsson, Julia (LAj)LärareEE Östersund (Fyrvalla) Ro3
Lund Söderholm, Andreas (LAn2)Lärare010-490 25 43ID Östersund (I307 Wargentin) Ro2
Ljungström, Carolina (LCr)Lärare010-490 25 15ES Östersund (A307 Wargentin) Ro2
Lundqvist, Eva (LEa)Lärare010-490 25 45HT Östersund (Sporthallen & A311 Wargentin) Ro2
Lindroth, Elisabet (LEl)Lärare010-490 25 92RL Östersund (Fyrvalla) Ro2
Löf, Ingela (LIn)Lärare010-490 25 23SA Östersund (L452 Wargentin) Ro2
Lagerskog, John (LJo)Lärare010-490 25 43ID Östersund (I307 Wargentin) Ro2
Lindström, Karl (LKl)Lärare010-490 26 06EE Östersund (Fyrvalla) Ro3
Lindström, Martin (LMa)Lärare010-490 25 22IM Östersund (L402 Wargentin) Ro1
Lindqvist Timrén, Marie (LMe)Lärare010-490 25 33BF Östersund (C212 Wargentin) Ro1
Ljunggren, Magnus (LMg)Lärare070-295 12 33BA Östersund (S209 Fyrvalla) Ro3
Löfstedt, Mikael (LMk)Lärare010-490 26 07VF Östersund (S201 Fyrvalla) Ro3
Larsson, Mattias (LMt)Lärare010-490 25 15ES Östersund (A307 Wargentin) Ro2
Lundberg, Miriam (LMy)Lärare010-490 25 78ESMUS Östersund (X307 Wargentin) Ro2
Lindqvist, Olle (LOl)Lärare010-490 25 78ESMUS Östersund (X307 Wargentin) Ro2
Lundkvist Eiremo, Paula (LPa)LärareFT Östersund (Fyrvalla) Ro3
Ljungström, Peter (LPe)Lärare010-490 25 20ES Östersund (B421 Wargentin) Ro2
Lyrén, Patrik (LPk)Lärare010-490 26 11FT Östersund (R336 Fyrvalla) Ro3
Lundgren, Patrik (LPr)LärareVF Östersund (S209 Fyrvalla) Ro3
Leijon, Rickard (LRi)Lärare010-490 26 15FTTRA Östersund (Furulund) Ro3
Lindgren, Lars Tomas (LTm)LärareNA ÖstersundRo1
Lindman, Åsa (LÅs)Lärare010-490 25 92RL Östersund (Fyrvalla) Ro2
Mikkonen Larsson, Anne (MAn1)Lärare010-490 25 80SA Östersund (L452 Wargentin) Ro2
Marsell, Cecilia (MCc)Lärare070-185 36 65VO Östersund (L503 Campus) Ro1
Magnusson, Eva (MEa)Lärare010-490 25 20SA Östersund (B421 Wargentin) Ro2
Malmsten, Eva (MEv)Lärare010-490 25 43ID Östersund (I307 Wargentin) Ro2
Molander Gregory, Karin (MGK)Lärare010-490 25 46EK Östersund (G529 Wargentin) Ro1
Milton, Hanna (MHn)LärareFLEX Östersund (N-huset) Ro1
Modén Johnson, Anna (MJA)Lärare070-188 79 43IMS Östersund (B323 Wargentin) Ro1
Mella, Kenneth (MKe)Lärare010-490 25 46EK Östersund (G528 Wargentin) Ro1
Martinsson, Liselotte (MLs)Lärare010-490 25 46EK Östersund (G529 Wargentin) Ro1
Modd, Peter (MPe)Lärare010-490 25 46EK Östersund (G529 Wargentin) Ro1
Magnusson, Pernilla (MPr)Lärare010-490 25 44SA Östersund (L356 Wargentin) Ro2
Molin, Peter (MPt)Lärare010-490 26 04FT Östersund (Fyrvalla) Ro3
Vengelin, Melker (MVe)LärareFTTRA Östersund (Furulund) Ro3
Norrby, Anna (NAn)Lärare010-490 25 42NAI Östersund (I526 Wargentin) Ro1
Norberg, Jan Anders (NAr)Lärare010-490 26 04FT Östersund (Fyrvalla) Ro3
Nordman, David (NDa)Lärare010-490 25 39TE Östersund (I418 Wargentin) Ro1
Nässén, Elizabeth (NEl)Lärare010-490 26 10FT Östersund (Fyrvalla) Ro3
Netzler, Jan (NJa)Lärare010-490 25 43ID Östersund (I307 Wargentin) Ro2
Nilsson, Johan (NJo)Lärare010-490 25 43ID Östersund (I307 Wargentin) Ro2
Nilsson, Leif (NLe)Lärare010-490 26 08,
072-733 64 88
FT Östersund (R336 Fyrvalla) Ro3
Nilsson, Maud (NMa)Lärare010-490 25 22IM Östersund (M422 Wargentin) Ro1
Nordling, Mikael (NMk)Lärare010-490 25 39TE Östersund (I418 Wargentin) Ro1
Navarro, Malin (NMl)Lärare010-490 25 28HU Östersund (C309 Wargentin) Ro2
Nielsen, Nicolai Oien (NNe)Lärare010-490 25 36ID Östersund (1334b Wargentin) Ro2
Nääs, Nicklas (NNi)Lärare010-490 25 36,
070-341 05 20
ID Östersund (I334b Wargentin) Ro2
Nilsson, Niklas (NNk)Lärare073-182 58 41,
073-182 58 41
Vux Östersund (Furulund) Ro3
Nygaard, Sofie (NSo)Lärare010-490 25 92RL Östersund (Fyrvalla) Ro2
Näs, Sven Åke (NSÅ)Lärare010-490 26 18Vux Östersund (Furulund) Ro3
Nilsson, Åke (NÅk)Lärare070-594 63 41,
070-594 63 41
Vux Östersund (Furulund) Ro3
Othfors, Daniel (ODa)Lärare010-490 25 43ID Östersund (I307 Wargentin) Ro2
Olofsson, Fredrik (OFr)Lärare010-490 25 33BF Östersund (C212 Wargentin) Ro1
Oskarsson, Jonas (OJo)Lärare010-490 25 46NA Östersund (G529 Wargentin) Ro1
Oscarsson, Lars (OLa)Lärare010-490 25 43ID Östersund (I307 Wargentin) Ro2
Oredsson, Magnus (OMs)Lärare010-490 25 49,
070-188 87 35
FLEX Östersund (N-huset) Ro1
Orvegård, Roger (ORo)Lärare010-490 26 10BA Östersund (S215 Fyrvalla) Ro3
Olsson, Thomas (OTh)LärareEK Östersund (G427 Wargentin) Ro1
Pettersson, Daniel (PDn)Lärare010-490 26 08FT Östersund (R336 Fyrvalla) Ro3
Pettersson, Erik (PEk)Lärare010-490 26 05VF Östersund (S201 Fyrvalla) Ro3
Persson, Elisabeth (PEl)Lärare010-490 25 42,
070-190 73 42
NA Östersund (I526 Wargentin) Ro1
Paulsen, Hans (PHs)Lärare010-490 26 15FTTRA Östersund (Furulund) Ro3
Paulander, Ingela (PIa)Lärare070-188 79 43IMS Östersund (B323 Wargentin) Ro1
Pettersson, Ingegärd (PId)Lärare010-490 26 06EE Östersund (S205 Fyrvalla) Ro3
Hämberg, Irina (PIr)Lärare010-490 25 36,
073-810 10 53
ID Östersund (I334b Wargentin) Ro2
Pettersson, Johnny (PJo)Lärare010-490 26 07VF Östersund (Fyrvalla) Ro3
Ponsiluoma, Jyrki (PJy)Lärare010-490 25 36,
073-275 23 53
ID Östersund (I334b Wargentin) Ro2
Pålsson, Maths (PMa)Lärare010-490 26 08FT Östersund (R336 Fyrvalla) Ro3
Pettersson, Morgan (PMo)Lärare010-490 26 15FTTRA Östersund (Furulund) Ro3
Pettersson, Mats (PMt)Lärare010-490 25 19SA Östersund (L403 Wargentin) Ro2
Petersson, Patrik (PPt)Lärare010-490 25 41NA Östersund (I520 Wargentin) Ro1
Persson, Sara (PSr)Lärare010-490 25 42NA Östersund (I523 Wargentin) Ro1
Persson, Tommy (PTo)Lärare010-490 25 80SA Östersund (L448 Wargentin) Ro2
Qvarfordt, Karl Ove (QKO)LärareBA Östersund (S209 Fyrvalla)
Ros, Anita (RAn)Lärare010-490 25 53TE Östersund (G424 Wargentin) Ro1
Reunanen, Charlie (RCh)Lärare010-490 25 36ID Östersund (I334b Wargentin) Ro2
Richter, Eva Jeanette (RJe)Lärare010-490 25 37TE Östersund (I415 Wargentin) Ro1
Rikardsson Lind, Anette (RLA)Lärare070-184 02 52IMS Östersund (C302 Wargentin) Ro1
Rödén, Linda (RLi)Lärare010-490 26 10FT Östersund (S215 Fyrvalla) Ro3
Almstedt Lilja, Maria (RMa)Lärare070-184 02 52IMS Östersund (C302 Wargentin) Ro1
Rydow, Roland (RRo)Lärare072-373 50 11,
072-373 50 11
Vux Östersund (Furulund) Ro3
Stefansdotter, Anna (SAa)LärareBF Östersund (C212 Wargentin) Ro1
Stenwall, Anders (SAd)Lärare010-490 25 42NA Östersund (I523 Wargentin) Ro1
Sandin, Anita (SAi)Lärare010-490 25 38TE Östersund (I416 Wargentin) Ro1
Strandin, Anna (SAn)Lärare010-490 26 10IN Östersund (S215 Fyrvalla) Ro3
Stefansson, Anna (SAn1)Lärare010-490 25 85HT Östersund (A311 Wargentin) Ro2
Sahlin, Anna (SAn2)Lärare010-490 25 80SA Östersund (L347 Wargentin) Ro2
Savva, Antonia (SAo)Lärare010-490 25 80SA Östersund (L448 Wargentin) Ro2
Sjöstedt Björs, Maria (SBM)Lärare010-490 25 78ESMUS Östersund (X306 Wargentin) Ro2
Sundell, Bo (SBo)Lärare010-490 25 52EK Östersund (G427 Wargentin) Ro1
Svedholm, Carina (SCa)Lärare010-490 25 52EK Östersund (G427 Wargentin) Ro1
Sloof, Chardine (SCh)Lärare010-490 25 36ID Östersund (I334b Wargentin) Ro2
Svedberg, Dan (SDa)Lärare010-490 25 78ESMUS, Gysär Östersund (X306 Wargentin) Ro2
Suorra, Eva-Karin (SEK)Lärare010-490 25 32,
073-275 17 90
VO Östersund (L525 Campus) Ro1
Salomonsson Åkerlund, Elisabet (SEl)Lärare010-490 25 78ESMUS Östersund (X306 Wargentin) Ro2
Starck, Jessica (SJe)Lärare010-490 25 44SA Östersund (L350 Wargentin) Ro2
Sikström, Johan (SJo)Lärare010-490 25 36ID Östersund (I334b Wargentin) Ro2
Salomonsson, Katarina (SKa)Lärare010-490 25 14HV, Lärling Östersund (A103 Wargentin) Ro2
Sandberg, Kerstin (SKi)Lärare010-490 26 10BA Östersund (S215 Fyrvalla) Ro3
Samor, Lennart (SLe)Lärare010-490 25 20ES Östersund (B421 Wargentin) Ro2
Sellén, Linda (SLi)Lärare010-490 25 52EK Östersund (G427 Wargentin) Ro1
Svahn, Lennart (SLr)Lärare010-490 25 36ID Östersund (I334b Wargentin) Ro2
Smedskog, Maria (SMa)Lärare010-490 25 29,
070-181 36 28
HU Östersund (C309 Wargentin) Ro2
Skog, Mia (SMi1)Lärare702920762EK Östersund (G528 Wargentin) Ro1
Skårstedt, Magnus (SMs)Lärare010-490 25 78ESMUS Östersund (X307 Wargentin) Ro2
Sundfors, André (SNd)Lärare010-490 26 09Vux Östersund (Fyrvalla) Ro3
Sjöberg, Per-Olof (SPO)Lärare010-490 25 41NA Östersund (I520 Wargentin) Ro1
Svärdfelt, Pär (SPä)Lärare010-490 25 36,
070-101 45 79
ID Östersund (I334b Wargentin) Ro2
Sandell, Simon (SSi)Lärare010-490 25 38TE Östersund (I418 Wargentin) Ro1
Sepänmaa Sparv, Sofia (SSo)Lärare010-490 25 36ID Östersund (I34b Wargentin) Ro2
Stener, Leif (STe)Lärare010-490 26 15FTTRA Östersund (Furulund) Ro3
Strandberg, Lars (STl)LärareFT Östersund (Fyrvalla) Ro3
Kristiansson Svensson, Jon (SvJ)Lärare010-490 26 04,
070-189 13 40
FT Östersund (R336 Fyrvalla) Ro3
Svahn, Maria (SVm)Lärare010-490 25 80SA Östersund (L448 Wargentin) Ro2
Smedberg Östling, Åsa (SÅs)Lärare010-490 25 43ID Östersund (I307 Wargentin) Ro2
Torfjäll, Annakarin (TAK)Lärare010-490 26 10BA Östersund (S215 Fyrvalla) Ro3
Bergkvist, Tore (TBr)Lärare010-490 26 08FT Östersund (Fyrvalla) Ro3
Torfjäll, Ingrid (TIn)Lärare010-490 25 78ESMUS Östersund (X306 Wargentin) Ro2
Teclehaimanot, Simon (TSi)Lärare010-490 25 31HA Östersund (G223 Wargentin) Ro2
Theland, Tord (TTo)Lärare010-490 25 42,
070-190 73 42
NA Östersund (I526 Wargentin) Ro1
Ulfsparre, Rickard (URi)LärareEE ÖstersundRo3
Vorne, Ulrika (UVo)LärareBA Östersund (S216 Fyrvalla) Ro3
Westerlund, Björn (VBj)Lärare010-490 26 15FTTRA Östersund (Furulund) Ro3
Vestin, Fredrik (VFr)Lärare010-490 25 37TE Östersund (I415 Wargentin) Ro1
Vinger Alverlind, Lena (VLe)Lärare010-490 25 85HT Östersund (A311 Wargentin) Ro2
Granberg, Anton (WAt)Lärare010-490 25 85HT Östersund (A311 Wargentin) Ro2
Wermelin, Jan (WJa)Lärare010-490 25 20ES Östersund (B421 Wargentin) Ro2
Widell, Jimmy (WJi)Lärare010-490 25 45ES Östersund (Sporthallen Wargentin) Ro2
Wahlstedt Green, Karin (WKa)Lärare010-490 25 44SA Östersund (L350 Wargentin) Ro2
Winberg, Karl Johan (WKr)Lärare010-490 25 42NA Östersund (I523 Wargentin) Ro1
Wik, Louise (WLu)Lärare010-490 25 15ES Östersund (A307 Wargentin) Ro2
Viksten, Matti (WMa)Lärare010-4902400FT Östersund (R336 Fyrvalla) Ro3
Wininger, Stephan (WSt)Lärare010-490 25 28HU Östersund (C308 Wargentin) Ro2
Ydén, Gustav (YGu)LärareNA ÖstersundRo1
Åslund, Anders (ÅAd)Lärare010-490 25 22IM Östersund (M422 Wargentin) Ro1
Åkerblom, Johan (ÅJo)Lärare010-490 25 92RL Östersund (Fyrvalla) Ro2
Åhman, Kjell (ÅKj)Lärare070-646 48 15,
070-646 48 15
BA Östersund (S216 Fyrvalla) Ro3
Åsell, Pernilla (ÅPe)Lärare010-490 25 33,
070-337 51 10
BF Östersund (C212 Wargentin) Ro1
Önegård, Lars (ÖLa)Lärare010-490 26 11FT Östersund (R336 Fyrvalla) Ro3
Lamti, Noura (LNo)Lärare010-490 25 14Vux (A103 Wargentin)Ro2
Persson, Maria (PMi)Lärare010-490 25 14Vux (A103 Wargentin)Ro2
Hannersjö, David (HDa)LärareNB Wången (Wången) Ro4
Liljekvist, Hans (LHa)Lärare0640-174 00NB Wången (Wången) Ro4
Noaksson Lööf, Lena (LLa)Lärare0640-174 00NB Wången (Wången) Ro4
Backlund, Marie (Bma3)LärareBispgårdenRo3
Bergman, Stig Allan (BSa1)LärareIN Bispgården (BTC) Ro3
Dahlström, Lennart (DLe)LärareFT-bisp Bispgården (BTC) Ro3
Eklund, Elisabeth (EEi1)LärareBispgården (BTC) Ro3
Eriksson, Kristina (EKr1)LärareFT-bisp Bispgården (BTC) Ro3
Laurin, Mattias (LMa1)LärareVux Bispgården (BTC) Ro3
Löfdahl, Ulla-Britt (LUl1)LärareIMS Bispgården (BTC) Ro3
Magnusson, Daniel (MDi)Lärare010-490 26 04,
073-056 63 20
FT BispgårdenRo3
Molin, Mattias (MMa)LärareBispgårdenRo3
Norenius, Markus (NMa)LärareBispgårdenRo3
Eklund, Elisabeth (EEi1)Lärare070-189 37 19Bispgården (BTC) Ro3
Johansson Jonsson, Eva (JEv)LärareBispgården (BTC) Ro3
Nordling, Margareta (NMr)Lärare010-490 26 55Bispgården (BTC) Ro3
Pairovan, Alexander (PAl)Lärare070-184 72 69Vux Bispgården (BTC) Ro3
Prytz, Magnus (PMa1)Lärare070-234 04 41IN Bispgården (BTC) Ro3
Söderlind, Katarina (SKa3)LärareBispgården (SFI) Ro3
Johansson, Åsa (ÅJN)LärareBispgårdenRo3
Andersson, Rut-Sofie (ARS)Lärare070-183 32 82Gysär Östersund (I311 Wargentin) Ro1
Backman, Annica (BAi)Lärare010-490 25 70Gysär Östersund (I313 Wargentin) Ro1
Boström Eriksson, Linda (BEL)LärareGysär ÖstersundRo1
Dünesius, Susanne (DSu)Lärare010-490 25 65Gysär Östersund (X239 Wargentin) Ro1
Eriksson, Ann-Sofie (EAe1)Lärare010-490 25 70Gysär Östersund (X239 Wargentin) Ro1
Eriksson, Lars (ELa)Lärare070-100 04 68Gysär Östersund (C210 Wargentin) Ro1
Karlsson, Kristina (KKr)Lärare010-490 25 65Gysär Östersund (I311 Wargentin) Ro1
Lunde, Maria (LMi)Lärare010-490 25 65,
070-542 65 74
Gysär Östersund (X239 Wargentin) Ro1
Otterberg, Jenny (OJy)Lärare070-180 63 29Gysär Östersund (X239 Wargentin) Ro1
Plantinger Sabel, Anna (PSA)Lärare010-490 25 65,
070-234 41 34
Gysär Östersund (X239 Wargentin) Ro1
Skånöy, Anna (SAn3)LärareGysär ÖstersundRo1
Sundberg, Kerstin (SKe)Lärare010-490 25 65,
073-096 30 73
Gysär Östersund (X239 Wargentin) Ro1
Wikström, Anders (WAd)Lärare070-180 63 28Gysär Östersund (Torsta) Ro1
Åhlén, Jenny Maria Augusta (ÅJe)LärareGysär ÖstersundRo1
Amrén, Oscar (AOs)Lärare706633266NB Torsta (Torsta) Ro4
Fernström, Mikael (FMl)Lärare070-260 51 02NB Torsta (Torsta) Ro4
Källbom, Ann-Charlotte (KAc)LärareNB Torsta (Torsta) Ro4
Tronde, Agneta (TAg)Lärare070-255 83 59NB Torsta (Torsta) Ro4
Albertsson Landgren, Annica (AAi)Lärare010-490 29 24EK, NA, SA ÅreRo4
Andersson, Fredrik (AFr)Lärare070-6709955RIG ÅreRo4
Aspholm, Ann-Charlotte (ALo)Lärare072-533 13 09RL ÅreRo4
Alzén, Martin (AMa)Lärare010-490 29 24EK, NA, SA ÅreRo4
Alvarsdotter, Christina (ASt)Lärare010-490 29 24EK, NA, SA ÅreRo4
Arvidsson, Tommy (ATy)Lärare076-7733957FT ÅreRo4
Carlsson, Beatrice (CBa)LärareÅreRo4
Drevenstam Lindh, Ylva (DYl)Lärare070-601 27 29HT, RL ÅreRo4
Edholm, Anna-Karin (EAK)Lärare070-180 63 58,
070-545 65 52
IM ÅreRo4
Engström, Erika (EEk)Lärare010-490 29 24,
070-645 00 80
EK, NA, SA ÅreRo4
Eriksson, Lars (ELs)Lärare010-490 29 24EK, NA, SA ÅreRo4
Svedlund, Elvira (ES)LärareEK, NA, SA ÅreRo4
Forsberg, Anders (FAs)Lärare072-5026043RIG ÅreRo4
Fransson, Christina (FCh)Lärare070-210 91 99RIG ÅreRo4
Hansson, Anna-Lena (HAL)Lärare010-490 29 05EK, NA, SA ÅreRo4
Hultdin, Kristina (HKs)LärareÅreRo4
Jonell, Anna (JAn)Lärare010-490 29 24EK, NA, SA ÅreRo4
Jonsson, Axel (JAx1)LärareRIG ÅreRo4
Josefsson, Eva (JEv)Lärare010-490 29 24EK, NA, SA ÅreRo4
Jonell, Johan (JJh)Lärare010-490 29 25EK, NA, SA ÅreRo4
Jonsson, Olof (JOl)LärareRIG ÅreRo4
Lyrén, Bengt (LBe)Lärare076-788 52 35FT ÅreRo4
Lundmark, Mia (LMi1)Lärare070-180 63 58IM ÅreRo4
Larsson, Mats (LMs)Lärare010-490 29 26,
070-371 48 63
IM ÅreRo4
Lindblom, Sebastian (LSe)Lärare070-331 31 94RIG ÅreRo4
Lööf, Stefan (LSt1)Lärare070-229 98 40FT ÅreRo4
Niklasson, Ola (NOl)Lärare010-490 29 25EK, NA, SA ÅreRo4
Ollas, Jörgen (OJö)Lärare076-100 74 08RIG ÅreRo4
Pettersson, Daniel (PDa)Lärare010-490 29 25EK, NA, SA ÅreRo4
Mcphee, Jamie (PJa)Lärare070-024 27 40RIG ÅreRo4
Rettrup, Henrik (RHe)LärareRL ÅreRo4
Rödemark, Marie (RMi)Lärare070-6330767EK, NA, SA ÅreRo4
Rydberg Laula, Tomas (RTo)Lärare010-490 29 25EK, NA, SA ÅreRo4
Sanfridsson, Daniel (SDn)Lärare070-259 78 36,
070-350 96 39
RIG ÅreRo4
Svandal Fritzson, Inger (SIr)Lärare0730-455541RIG Åre
Skålén, Mikael (SMk)Lärare010-490 29 25EK, NA, SA ÅreRo4
Sundberg, Mikael (SMl)Lärare070-312 56 18FT ÅreRo4
Tjärnström, Jan (TJa)Lärare070-657 49 84RIG ÅreRo4
Westervall, Kina (WKi)LärareRIG ÅreRo4
Åslund, Pierre (ÅPi)LärareNA ÅreRo4
Öberg, Karin (ÖKa)Lärare010-490 29 25EK, NA, SA, TE ÅreRo5
Öberg, Karolina (ÖKa2)LärareIM ÅreRo4
Lundkvist Jägemar, Anita (LAi)Pedagogassistent010-490 25 49,
070-188 87 35
FLEX Östersund (N-huset) Ro1
Larsson, Göran (LGö)Planeringschef010-490 24 23,
070-180 16 34
Östersund (Förbundskansliet) Kansli
Lainegard, Richard (LRd)Projektekonom010-490 24 33Östersund (Förbundskansliet) Kansli
Elg, Mattias (EMa)Psykolog070-180 63 87,
070-180 63 87
Elevhälsan Östersund (E425 Wargentin)
Berglund, Monica (BMn)Rektor010-490 24 15,
070 – 184 72 63
BA, IM, Vux BräckeRo3
Åreng, Britt-Marie (ÅBM)Rektor010 – 490 24 16,
070 – 190 72 02
Vux Ro3
Hellström, Kristina (HK)Rektor010-490 24 17,
070-698 41 51
FT, VF Östersund (Fyrvalla) Ro3
Israelsson, Ingeborg (IIn)Rektor010-490 24 09SA, SA-I Östersund (L304 Wargentin) Ro2
Karlstedt, Anne (KAe)Rektor010-490 24 08ES, ESMUS, HU Östersund (B288 Wargentin) Ro2
Knudsen, Elisabeth (KEl)Rektor010-490 24 05NA, TE Östersund (M402 Wargentin) Ro1
Kvist, Gunilla (KGu)Rektor010-490 24 18HT, HV, RL, Lärling Östersund (B285 Wargentin) Ro2
Karlhager, Jonas (KJo)Rektor010-490 24 29BF, IMS, VO Östersund (M411 Wargentin) Ro1
Malmberg Englund, Anneli (MAn)Rektor010-490 25 12,
070-181 44 29
IN Östersund (Fyrvalla) Ro3
Magnor, Åsa (MÅa)Rektor010-490 24 07EK, IM Östersund (M412 Wargentin) Ro1
Söderkvist, Michael (SMi)Rektor010-490 24 19,
070-860 07 87
ID Östersund (H308 Wargentin) Ro2
Englund, Elisabeth (EEl)Rektor0640-17415,
070-641 74 75
NB Wången (Wången) Ro4
Östling, Erika (EEi)Rektor010-490 24 10,
070-189 36 78
FT-bisp Bispgården (BTC) Ro3
Forsgård, Johanna (FJo1)Rektor010-490 24 26,
070-188 11 61
Bispgården (BTC) Ro3
Stålemar, Lena (SLa)Rektor010-490 24 11Gysär Östersund (M414a Wargentin) Ro1
Åkesson, Göran (ÅGö)RektorNB Torsta (Torsta) Ro4
Ståhl, Katarina (SKn)Rektor010-490 29 09ÅreRo4
Edfalk, Sven-Åke (ESÅ)Restaurangbiträde010-490 25 91,
070-180 63 91
RL Östersund (Fyrvalla) Ro2
Boije, Peter (BPr)Restaurangchef010-490 25 91RL Östersund (Fyrvalla) Ro2
Karlsson, Marie (MASO)Skoladministratör010-490 26 56Bispgården (BTC) Ro3
Englund, Anita (EAa)SkolläkareElevhälsan Östersund (G335 Wargentin)
Andersson, Ingela (AIg)Skolområdeschef010-490 24 06,
073-275 17 86
Östersund (B209 Wargentin) Ro2
Kvist, Maria (KMa)Skolområdeschef010-490 24 04Östersund (M410 Wargentin) Ro1
Skoog, Kjell-Åke (SKj)Skolområdeschef070-190 73 23Vux Östersund (Fyrvalla) Ro3
Hultqvist Kott, Tova (HTv)Skolområdeschef010-490 29 01Åre (Järpen) Ro4
Augustyniak, Karin (Aka1)SkolsköterskaHV Östersund
Arvidsson, Malin (AMl)Skolsköterska070-188 79 46,
010-490 24 83
Elevhälsan Östersund (G335 Wargentin/Bräcke)
Bengtsson, Marie Louise (BML)Skolsköterska070-1805478,
010-490 24 78
Elevhälsan, RL Östersund (G331 Wargentin)
Forsberg, Ida (FId)Skolsköterska070-185 76 75,
010-490 24 80
Elevhälsan, NB, EK, FT, HT, IM, NA, RL, SA, TE Östersund (Järpen/Wången)
Helgesson, Karin (HKn)Skolsköterska070-185 76 80,
010-490 24 75
Elevhälsan, NB, Gysär, TE, VO Östersund (G318 Wargentin/Torsta)
Jonsson, Marika (JMa)Skolsköterska070-185 76 82,
010-490 24 71
Elevhälsan, HU Östersund (G332 Wargentin)
Fahlgren, Linus (Kli1)Skolsköterska010-490 24 82VF Östersund (Fyrvalla)
Sundvisson, Anette (SAt)Skolsköterska070-185 76 81,
010-490 24 72
Elevhälsan, SA Östersund (G330 Wargentin/L-huset)
Svanberg, Anne (SAn5)SkolsköterskaElevhälsan Bispgården (Bispgården)
Bjurström, Maria (BMa)Specialpedagog010-490 25 59SA, SA-I, Studion Östersund (L305 Wargentin) Ro2
Eriksson, Ulrika (EUr)Specialpedagog073-280 78 29,
073-280 78 29
Elevhälsan, IN Östersund (Fyrvalla) Ro3
Jonsson, Marlene (JMe)Specialpedagog010-490 26 16,
070-185 90 78
Elevhälsan, EE Östersund (Fyrvalla) Ro3
Lindgren, Ditte (LDi)SpecialpedagogBF, EK ÖstersundRo1
Leander, Mari (LMd)Specialpedagog010-490 25 11HT, HV, NA, Studion, Lärling Östersund (B266 Wargentin) Ro2
Matthias, Cornelia (MCo)Specialpedagog010-490 25 26ES, ESMUS, IMS, Studion, VO Östersund (B268 Wargentin) Ro2
Tengelin Danielsson, Cecilia (TCe)Specialpedagog010-490 25 09,
070-254 44 80
Elevhälsan, FLEX, TE Östersund (M404 Wargentin) Ro1
Wallström, William (WWi)Specialpedagog070-100 04 95Elevhälsan, IM, IMS, NA, ID Östersund (G316 Wargentin) Ro1
Panther Olausson, Britt-Marie (POB)Specialpedagog64017427NB Wången (Wången) Ro4
Önnebro, Britt-Marie (ÖBi)Specialpedagog070-184 88 51IM Bispgården (BTC) Ro3
Engberg, Helen (EHe)Specialpedagog010-490 25 70Gysär Östersund (I311 Wargentin) Ro1
Kernell, Hans (KHa)SpecialpedagogNB Torsta (Torsta) Ro4
Vikström, Liselotte (VLo)Specialpedagog761021390Elevhälsan, IM ÅreRo4
Engström, Anna (EAn1)Studie-Och Yrkesvägl070 – 190 73 38,
070- 190 73 38
BA, IM, Vux Ro3
Carlsson, Helen (CHe)Studie-Och Yrkesvägl010-490 25 05ES, ESMUS, HT, HU, HV, Lärling Östersund (C209 Wargentin) Ro2
Henriksson, Frida (HFr)Studie-Och Yrkesvägl010-490 25 06,
076-814 34 01
BF, IMS, TE, VO Östersund (M407 Wargentin) Ro1
Hedberg, Gudrun (HGu)Studie-Och Yrkesvägl010-490 25 25,
070-180 83 29
EK, IM Östersund (M409 Wargentin) Ro1
Kuhlström, Sari (KSa)Studie-Och Yrkesvägl010-490 25 07,
070-190 72 04
FLEX, NA, NAI, ID Östersund (M403 Wargentin) Ro1
Larsson, Arne (LAr)Studie-Och Yrkesvägl010-490 26 02,
070-349 17 17
BA, EE, FT, FTTRA, FT, IN, VF Östersund (Fyrvalla) Ro3
Svensson, Jon (SJn)Studie-Och YrkesväglSA, SA-I Östersund (C208 & L306 Wargentin) Ro2
Wasell Brännlund, Marinette (WAM)Studie-Och YrkesväglBispgården (BTC) Ro3
Turesson, Regina (TRe)Studie-Och Yrkesvägl070-184 72 67Gysär Östersund (E302 Wargentin) Ro1
Liljekvist, Carin (LCa)Studie-Och Yrkesvägl010-490 29 40NB Torsta (Torsta) Ro4
Moänge, Susanne (MSu)Studie-Och YrkesväglÅreRo4
Ethiopia, Tomas (ETo)StudiehandledareVux BispgårdenRo3
Johansson Selling, Jan (JOS)StudiehandledareBispgården (BTC) Ro3
Olsson, Fredrik (OFk)Systemadministratör010-490 24 47,
070-180 94 47
Östersund (G229 Wargentin) Kansli
Dillner, Johan (DJn)Tekniker010-490 24 41,
070-188 08 88
Östersund (G229 Wargentin) Kansli
Larsson, Pär-Holger (LPH)Tekniker010-490 24 45,
073-275 22 35
Östersund (Fyrvalla) Kansli
Björk, Per-Erik (PEB)Tekniker010-490 24 46,
070-260 80 69
Östersund (G229 Wargentin) Kansli
Ramstedt, Mattias (RMt)Tekniker010-490 24 42,
070-341 75 01
Östersund (G229 Wargentin) Kansli
Träskvik, Daniel (TDa)Tekniker010-490 24 44,
070-185 91 43
Östersund (G229 Wargentin) Kansli
Arnstål, Gunilla (GP)Utbildningsmäklare010-490 26 32,
070 – 189 36 57
Vux (EXP)Ro3
Aronsson, Mattias (AMa)Vaktmästare010-490 24 51,
070-186 65 76
Östersund (C202 Wargentin) Kansli
Berglund, Bengt-Åke (BBÅ)Vaktmästare070-220 31 48,
070-220 31 48
Östersund (Fyrvalla) Kansli
Blom, Jörgen (BJ1)Vaktmästare010-490 24 52,
070-331 45 71
Östersund (C202 Wargentin) Kansli
Göransson, Johan (GJo)Vaktmästare010-490 24 53,
070-331 52 71
Östersund (C202 Wargentin) Kansli
Gustafsson, Lars (Gla1)VaktmästareÖstersundKansli
Olovsson, Tommy (OTo)Vaktmästare101-490 24 61,
070-184 73 11
Östersund (Fyrvalla) Kansli
Wassgren, Johan (WJo)Vaktmästare010-490 24 56,
070-372 36 71
Östersund (C202 Wargentin) Kansli
Skoog, Sofie (SSo1)Vaktmästare070-184 02 11,
070-184 02 11
Bispgården (BTC) Kansli
Håkansson, Stefan (HSt)Vaktmästare010-490 29 13,
070-210 74 78
Åre (Järpen) Kansli
Gresseth, Christina (GCh)Verksamhetsplanerare070 – 189 36 69SFI, Vux (SFI)Ro3
Jamtebo, Marie (MJO)Verksamhetsplanerare070-341 75 96,
070-341 75 96
Vux (VO)Ro3
Ristamäki, Anita (RAi)Verksamhetsplanerare010-490 24 34,
070-106 24 34
Östersund (B290 Wargentin) Ro2
Wikén, Anna Therése (WAn)Verksamhetsplanerare010-490 26 17,
070-180 83 91
Östersund (Fyrvalla) Ro3
Näslund, Esther (NEs)ÖvrigtTE ÖstersundRo1
Yousef, Jaber (YOj)Övrigt010-490 26 18Vux Östersund (Furulund) Ro3
Berglund, Margareta (BEm)Övrigt070-180 38 52Bispgården (BTC) Ro3