FAQ Covid – 19

FAQ Covid-19

Hur blir det med studentfirandet?
Avslutningsdagen är i dagsläget bestämd till fredagen den 12 juni för Wargentin, Fyrvalla, Åre och Torsta. I Bräcke, Bispgården och på Wången sker avslutningen den 5 juni. Utifrån nu gällande rekommendationer är ett  traditionellt studentfirande osannolikt. Många av våra elever kommer från andra delar av landet. Därför har vi svårt att se att studenten kan skjutas till augusti. Utgångspunkten är att avslutningen ska ske i juni och vi för nu dialoger med ett antal av våra elever hur vi kan arrangera det på bästa möjliga sätt. Vi fattar beslut i frågan senast den 15 maj. Mösspåtagningsbalen den 7 maj är inställd. Förbundet undersöker om vi kan erbjuda något alternativ till den i ett senare skede.
Hur fungerar det med lunchlådor?

Måndag varje vecka skickas ett beställningsformulär via mejl ut till alla elever där du kan beställa mat till veckan efter. I formuläret väljer du var du vill hämta din mat, eventuell specialkost och vilka dagar du vill hämta mat. Just nu kan du bara hämta mat för en dag i taget, men vi jobbar på att kunna erbjuda fler matlådor så att du kan hämta för hela veckan på en gång. Titta gärna i din skräppost om du saknar mejlet med beställningsformuläret. 

Jag bor långt från min gymnasieskola. Kan jag hämta ut lunchlådor där jag bor?

Du kan hämta ut lådor på gymnasieskolorna Bräcke, Bispgården, Järpen, Wargentin och Fyrvalla. Från v.20 erbjuder Östersunds kommun elever som studerar på distans att även hämta lunchlådor på följande skolor; Valla, Östberg, Lugnvik, Storsjö, Torvalla, Kastal, Tandsbyn och Treälven. 

 

Jag hinner inte hämta min lunchlåda, kan jag be någon anhörig att hämta den?

I Bräcke, Bispgården och på Wargentin och Fyrvalla kan anhöriga hämta lunchlådor. I Järpen har kommunen just nu ett regelverk som medför att bara elever kan hämta lunchlådor. 

Kommer skolan att öppnas för alla elever under vårterminen?

Enligt regionens smittskyddsläkare beräknas kulmen av smittspridningen i Jämtlands län nås i mitten av maj. Därför är det sannolikt att den distansbaserade undervisningen fortsätter vårterminen ut, förutom att mindre grupper kan kallas till skolan vid vissa tider för praktiska moment och prov.

Vilka elever får undervisning på skolan efter påsklovet?

Förbundet prioriterar skolbaserad undervisning för elever i avgångsklasser, introduktionsprogrammen, gymnasiesärskolan, yrkesvux och särvux. Där kommer mindre grupper och enstaka elever att kallas till skolan av undervisande lärare för exempelvis prov och praktiska moment. Även andra elever kan bli kallade till skolan för nödvändiga examinationer.