Personlig assistent

Utbildningsort: Bräcke
Poäng: 1050
Veckor: 35

Kursstart enligt överenskommelse.

KURS KOD POÄNG
Hälsopedagogik HÄLHÄL0 100
Kommunikation PEDKOU0 100
Lärande och utveckling PEDLÄR0 100
Psykologi 1 PSYKPSY01 50
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 100
Socialt arbete SOCSOI0 200
Sociologi SOISOO0 100
Entreprenörskap ENTENR0 100
Grundläggande vård o omsorg GRUGRD0 100