Finns på Bispgården, Bräcke, Fyrvalla, Torsta, Wargentin och Wången

Finns på Bispgården, Bräcke, Fyrvalla, Torsta, Wargentin och Wången