Fler förstelärare utsedda

Nu är ytterligare arton förstelärare utsedda inom Jämtlands Gymnasium. Förstelärare är en karriärtjänst för särskilt yrkesskickliga lärare där arbetsuppgifterna huvudsakligen består av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Förstelärare inom Jämtlands Gymnasium ska bidra till att utveckla såväl den didaktiska förmågan som undervisningsmetoderna för lärarna inom förbundet, exempelvis genom att leda pedagogiska samtal i syfte att förbättra undervisningen, vara aktiv i ämnessamverkan, och coacha andra lärare genom lektionsbesök eller auskultation. Förstelärarna kan också arbeta med utvecklingen av IT i undervisningssituationen.

Uppdraget löper under tre år med möjlighet till förlängning och statsbidrag är beviljat för en löneökning för dessa tjänster.

Lärare har som erhållit uppdrag som förstelärare:

I yrkesämnen

Rickard Abrahamsson
Gabriella Alexandersson
Bertil Nilsson

I gymnasiegemensamma ämnen

Désirée Andersson Kuivala
Rebecca Braun
Bengt Collberg
Peter Eklöv
Johan Nilsson
Eva Malmsten
Anita Roos
Linda Sellén
Anna-Karin Torfjäll
Eija Tuunanen
Jan Wermelin

I karaktärsämnen

Anders Christensson
Kerstin Jonasson
Peter Ljungström
Carl-Göran Westlin
Sedan 2013 finns även följande förstelärare i gymnasiegemensamma ämnen inom Jämtlands Gymnasium:

Sara Andersson, Svenska
Anders Edlund, Engelska
Ritta Heikkinen, Religion
Kalle Lindahl, Idrott och hälsa
Pia Malmbo, Matematik
Karin Rylenius, Samhällskunskap
Karin Tronde, Svenska
Lotta Wickenberg, Matematik