Fler studerande än någonsin på Wången

Emilia-Lagestam_På-banan_small

Travsportens riksanläggning Wången har fler studerande än någonsin tidigare. Det visar en färsk sammanställning. Sedan 2005 har antalet årsstuderande ökat med 50 %.

– Det är väldigt glädjande siffror och ett bevis på att våra utbildningar är attraktiva. Samtidigt har vi fortfarande några få lediga platser på i stort sett samtliga utbildningar. Det lönar sig alltså att söka till oss även framöver, säger Eva-Lena Blom, utbildningschef på Wången.

Statistiken visar att det fanns 81 årsstuderande på Wången 2005. 2015 är motsvarande siffra 128, alltså en ökning med drygt 50 %. Det är framför allt hippologprogrammet och gymnasieprogrammet som attraherat fler studerande de senaste tre åren.

– Vi hade till och med så många sökande att vi kunde göra ett överintag på gymnasiet och det känns extra bra eftersom kullen födda -99 är den minsta till antal i modern tid. Konkurrensen är stenhård och vi är mycket ödmjuka inför uppgiften att behålla och helst öka antalet studerande. Personalen ska ha en stor eloge för ett målmedvetet arbete de senaste åren, säger Johan Sundberg, vd på Wången.

Sedan 2005 har det också skett flera förändringar i utbudet av utbildningar där bland annat islandshästprofilen tillkommit, medan ett antal andra utbildningar har lagts ner. I Wångens utbud finns såväl kortkurser, distanskurser som treåriga utbildningsprogram.

– Vi har egentligen drygt 200 personer som studerar hos oss, men kortkurser kan inte jämföras med helårsstudenter varför begreppet årsstuderande används för att göra jämförelser, säger Eva-Lena Blom.