Föräldramöte Wargentin

Vårdnadshavare åk 1 bjuds in till föräldramöte vid Jämtlands Gymnasium Wargentin

Tid: Torsdag 8/11 2018, kl. 18,00– 20,00

Plats: Aulan Jämtlands Gymnasium Wargentin (en trappa upp från huvudentrén vid Rådhusgatan)

Dagordning för kvällen

Områdescheferna hälsar välkomna
Information från polisen
Information från socialtjänsten
Bensträckare
Information kring skolans svar till Skolinspektionen ang. gymnasieföreningar

Det är avsatt tid för frågor inom respektive programpunkt.

Välkommen!
Önskar områdeschefer & rektorer på Wargentin