Förintelsens minnesdag – elever hedrar offren genom att #göraskillnad

Den 27 januari hedrar Jämtlands Gymnasium offren för förintelsen genom att aktivt göra skillnad. Mellan kl. 12.00-14.00 kommer klasser och deras lärare att göra något för mänskliga rättigheter, alla människors lika värde, medmänsklighet och humanism.

Uppdrag #göraskillnad startar kl. 12.00 och vi har en återsamling kl. 14.00 i Wargentins aula för de klasser/elever som deltagit, för att då ta del av vad vi gjort under de två timmarna.

Det som bl.a. kommer att ske är:
• Filmvisning ”Naken bland vargar” kl 12.00-14.00
• ”Våga Fråga” – ett öppet forum där man som elev eller lärare kan ställa frå-gor om Förintelsen och andra världskriget. Detta sker i lilla gradängsalen (B329) kl. 12.30-13.00 och 13.30-14.00
• Elever som på och utanför skolan utför aktiviteter för att #göraskillnad
• Kuben är öppen, där kan man bl.a tända ett ljus till minne av förintelsens offer
• Återsamling i Aulan kl. 14, för de som kan. Där delger vi varandra och vi-sar dokumentation/bilder över hur vi gjort skillnad

Dagen kommer att dokumenteras och vi kommer använda hashtaggarna #göraskillnad #jgy #helpie