Förintelsens minnesdag

27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som koncentrationslägret Auschwitz befriades 1945. 2005 deklarerade FN denna dag som internationell minnesdag. Sedan 1999 har det varit en nationell minnesdag. Det är en dag för alla som vill manifestera sitt engagemang mot intolerans.

På biblioteken, Jämtlands gymnasium finner du olika skildringar från Förintelsen, ögonvittnesskildringar, informativa fackböcker och romaner.

Utställningen 70 år sedan befrielsen visas på biblioteket Wargentin med vittnesmål från de som var med.

Forum för Levande historia är en myndighet vars uppdrag är att, med utgångspunkt i Förintelsen, främja arbetet med demokrati, tolerans och alla människors lika värde.