Första bokleveransen

Nu har den första högen med böcker inför projektet anlänt. 16 rader av Petter Askengren dominerar denna beställningen. Mer böcker väntas inom kort.

Bokbeställning1