Framtidsmässa för elever i årskurs tre

Elin_Ekberg_01_miniatyrTisdag den 18 februari arrangerar Studie- och yrkesvägledarna i Östersund en framtidsmässa för elever i årskurs tre.

Framtidsmässan startar med en gemensam presentation av gästerna kl. 9.00 i aulan på Jämtlands Gymnasium Wargentin. Sedan följer tre informationspass där du som elev väljer vad du vill lyssna på.

Under Framtidsmässan erbjuds ni elever både mässa med bokbord och ett stort antal informationspass. Medverkar gör representanter från utbildning, arbetsmarknad och företagande, t.ex. Chalmers, Linköpings universitet, Handelshögskolan, Luleå Tekniska universitet, Lunds Universitet, KTH, SLU, Mittuniversitetet, Borås Högskola, Swiss Education Group, Östersunds kommun, Europa Direkt, Arbetsförmedlingen, CSN, Andreas från Rörprodukter i Norrland AB, Birka folkhögskola, Försvarsmakten, Yrkeshögskolan Lernia, Studentum, NTNU från Trondheim och Studentconsulting.

 

Vi välkomnar er till en inspirerande dag!

Studievägledarna
Marita, Erika, Helen, Torbjörn, Arne